Pedagógus szakvizsga

Pedagógus szakvizsga

A képzés célja

A négy féléves szakirányú továbbképzésben megszerezhető végzettség szükséges a pedagógus-életpálya mesterpedagógus fokozat eléréséhez. A képzés moduláris szerkezetű, egy 2 féléves, jogszabályban rögzített tartalmú, kötelező ismeretköröket tartalmazó részből és egy szintén 2 féléves választható ismeretköröket tartalmazó részből áll.

A kötelező rész a nevelés-oktatás jogi, igazgatási, szervezeti és menedzsmentismereteivel, speciális nevelési feladatokkal ismerteti meg a hallgatókat.

A választható tanulmányterületek:

  • preventív és korrektív pedagógia, pszichológia
  • mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés
  • tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
  • pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban (=tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban)
  • oktatási egyenlőtlenségek és korai iskolaelhagyás (drop out)