Elkészült a Motel Gyorsjelentés

2021.06.29.
Elkészült a Motel Gyorsjelentés

Elkészült a MoTeL (Models of Teacher Learning) c. OTKA kutatás keretében végzett országos reprezentatív pedagógusfelmérés első eredményeit közlő Gyorsjelentés. Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében három kutatócsoport, húsznál is több kutató részvételével folyó kutatás a pedagógus folyamatos szakmai fejlődést és tanulást vizsgálja. Kutatási kérdéseinek fókuszában a pedagógus szakmai fejlődés és tanulás létező modelljeinek, egyéni, szervezeti és rendszerszintű ösztönző és gátló tényezőinek feltárása, valamint eredményességének értelmezése áll.  A kvantitatív adatfelvétel 2021 februárjában zárult, a MoTeL adatbázis 5063 pedagógus és intézményvezető válaszait tartalmazza 656 általános és középiskolából. Az adatfelvétel újszerűsége, hogy konkrét tanulási helyzetekre vonatkozó elemzéseket is lehetővé tesz. Az országos, régióra és képzési típusra reprezentatív adatfelvétel eredményeinek leíró statisztikai elemzését közli a MoTeL Gyorsjelentés, míg a felmérés néhány alapadatát a MoTeL infografika mutatja be.