MoTeL műhelyek

MoTeL műhelyek

A MoTeL kutatás keretében havi rendszerességgel MoTeL műhelyeket tartunk, melyek célja a kutatás során születő szakmai anyagok megvitatása, valamint ezen keresztül a résztvevők szakmai tanulása. A MoTeL műhelyekre minden érdeklődőt szívesen látunk. Kérjük, hogy előzetesen (legkésőbb a műhely előtt két nappal) jelezze részvételi szándékát a motelproject@ppk.elte.hu email címen, ahol további kérdésekkel is rendelkezésére állunk a kutatással és a műhellyel kapcsolatban. 

A kutatás naptárát itt érheti el.


Kedves Érdeklődő!

A kutatás első évében havi rendszerességgel szerveztünk MoTeL műhelyeket, melyeken a kutatás eredményeit beszéltük meg. E műhelyeket ebben a félévben szerettük volna megnyitni a tágabb szakmai közönség felé, külső szakértők meghívásával, a téma szakmai diskurzusának és a tudásmegosztás támogatása érdekében. A járványhelyzet miatt erre sajnos most nem kerülhetett sor, de bízunk benne, hogy e műhelyeket elindíthatjuk 2020 őszén.

2020. április 22.


Júliusi MoTeL műhely

A múlt októberben indult MoTeL kutatás tanév végi utolsó műhelyét 2019. július 2-án tartottuk meg. E műhelyre elkészültek a nemzetközi és hazai szakirodalmat a pedagógus szakmai fejlődést és tanulást meghatározó egyéni/személyes és szervezeti szintű tényezők, valamint az eredményesség értelmezése szempontjából áttekintő tanulmányok. A 4 órásra tervezett műhely első részében rövid beszámolókat hallgattunk meg e tanulmányok fő sarokpontjairól, majd az egyéni/személyes szint tanulmányában a “szakmai fejlődés és tanulás” fogalom és az eredményesség meghatározásaira, továbbá (a szervezeti és rendszer szint által kiegészítendő) elméleti keretrendszer kialakítására tett javaslatokhoz kapcsolódóan zajlott tartalmas és a további munkát jelentős mértékben orientáló szakmai vita. Terveink szerint a jövő évben tervezett empirikus kutatás elméleti keretrendszere nyár végére készül el, melyet az új tanév első, szeptemberi műhelyén fogjuk bemutatni és megvitatni..


Májusi MoTel műhely

2019 májusában két műhelymegbeszélésre is sor került a MoTeL kutatás keretében. Május 21-én vitattuk meg a 2. pillér keretében a tanári folyamatos szakmai fejlődésre vonatkozó nemzetközi és hazai szakirodalom egyéni és rendszer szintet fókuszba állító tervezett áttekintéseinek szinopszisait, valamint az FSZF témakörében összegyűjtött empirikus kutatások doktoranduszok által készített kódolásának összegzését. Egy héttel később a szervezeti szint szinopszisa, valamint a 4. pillér keretében a korábbi hazai kutatások (OFI 2013-2014-ben végzett pedagógus panelkutatása, valamint az Oktatási Hivatal megbízásából 2013-15-ben végzett pedagóguskutatás) adatbázisainak másodelemzése került terítékre. A megbeszéléseken szó esett a MoTeL kutatás hazai szakmai közönség előtti bemutatkozását célzó 2019. őszi Országos Neveléstudományi Konferencián szimpózium-megjelenés tervezéséről is.


Áprilisi MoTeL műhely

A MoTeL kutatás harmadik műhelymegbeszélésén, melyet 2019. április 30-án tartottuk, két tanulmánytervezet vitájára került sor. Az 1. pillér keretében készített “A pedagógusprofesszió és néhány más szakma professzionalizációja és folyamatos szakmai fejlődés modelljeik”, valamint a 3. pillér keretében készített “A FSZF hazai rendszerkörnyezetének feltárása, elemzése” c. tanulmányok tervezeteit előbb a pillérvezetők mutatták be röviden, majd a résztvevő kutatóktól fontos inputokat kaphattak a szerzők a tanulmányok végleges formájának elkészítéséhez. A műhelyen röviden bemutatkozott továbbá az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet egy, a MoTeL kutatás témájához szorosan kapcsolódó projektje, melynek résztvevőivel a jövőben is tervezzük a kölcsönösen megtermékenyítő megbeszélések folytatását. Az áprilisi műhelyre tervezett 2. pillér szinopszis-vitára idő hiányában már nem került sor, ezért május hónapban tervezünk egy külön alkalmat ennek megvitatására.


Márciusi MoTeL műhely

2019. március 19-én tartottuk a MoTeL kutatás harmadik műhelymegbeszélését. A találkozó első felében a pillérvezetők számoltak be eddigi munkájukról, eredményeikről, valamint az ennek során felmerült kérdésekről, dilemmákról. A folyamatos szakmai fejlődés és az ehhez kapcsolódó fogalmak (pl. professziókép, tanulási környezet, eredményesség) átgondolása valamennyi pillér számára jelentős kihívást jelent és a kutatás reményeink szerint egyik lényeges eredménye lesz a kulcsfogalmak tartalmának rögzítése és az FSZF és eredményesség fogalmi térképének kialakítása. A műhely második felében a 4. pillér a meglévő adatbázisokról, korábbi hazai kutatásokról készítendő másodelemzések szinopszisát vitattuk meg.


Februári MoTeL műhely

A MoTeL kutatás februári műhelyén a kutatás 1. pillére, “A professzió és ahhoz kapcsolódó FSZF kutatás fő vizsgálati területei. A FSZF általános tudáshátterének feltérképezése néhány a pedagógus pályához köthető más szakma tekintetében” által készítendő tanulmány szinopszisát vitattuk meg a projekt résztvevői és intézeti kollégák részvételével. A tanulmány a jogász, orvosi és felsőoktatási oktató szakmák vizsgálatán keresztül kíván a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését vizsgáló kutatásunk számára releváns és hasznos inputokat adni.

A műhely második felében az elméleti keretrendszer kialakítását megalapozó nemzetközi és hazai szakirodalom áttekintését végző 2. pillér soron következő feladatainak tervezését vitattuk meg.


A nyitó műhely (január)

A MoTeL kutatás nyitó műhelye - 2019. január 29-én - a kutatás és az operatív vezetés bemutatkozása mellett a Neveléstudományi Intézetben korábban folyt és most kapcsolódó kapcsolódó kutatások bemutatásának is teret adott. Elsőként a Németh András professzor úr vezette Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoportnak a pedagógus professzió történeti kialakulását, eltérő fejlődésmodelljeit vizsgáló kutatásairól  és a MoTeL kutatás számára releváns eredményeiről hallhattunk Németh András, Garai Imre és Szabó Zoltán András előadásában. Az előadásokat a MoTeL kutatás szempontjából különösen releváns elméleti-fogalmi és módszertani kérdésekben folytatott termékeny szakmai diskurzus követte.  Ezután az EDITE nemzetközi doktori program The Learning Teacher kutatási programjában született három doktori kutatást mutatta be Saád Judit, EDITE projektmenedzser. E horizontális szakmai tanulást is támogató első szakasz után Rapos Nóra, a kutatás operatív vezetője ismertette a kutatás első évi részletes munkatervét. Az első MoTeL műhelyt a nagyszámú közreműködő kutató együttműködésének támogatása érdekében létrehozott eszközök, így a MoTeL műhely honlap (zárt google oldal) és a beágyazott Mendeley referenciakezelő szoftver, végül a projekt kommunikációs-disszeminációs tervének és eszközeinek bemutatásával zárta Szarka-Bögös Réka demonstrátor és Bükki Eszter kutatási asszisztens.