Publikációk

Horváth H. Attila, Gomboczné Erdei Mónika, Sárospataki Barnabás (2018): Az aktív állampolgárság lehetősége a gimnáziumi kerettantervben In Fehérvári Anikó (szerk.) A Borsszem Jankótól Bolognáig. Budapest: L'Harmattan.

Horváth H. Attila, Mészáros György, Gomboczné Erdei Mónika , Kenedi Gergely, Sárospataki Barnabás, Szondi Boglárka, T. Vesztergombi Krisztina (2016): Az állampolgár nevelője a köznevelési törvényben. Taní-Tani Online: Nyitott Pedagógiai Blog Paper 2016.06.18., 9 p.

Horváth H Attila (2017): Entrepreneurship Education at Schools in Hungary. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce 6 : 23 pp. 29-38. Paper: DOI: 10.19253/reme.2017.04.002 , 10 p.

Savella, Orsolya ; Horváth, H Attila; Dudás, Péter; Fritz, Péter (2017): "Informális tanulás az egészségturizmusban" mérésére alkalmas kérdőív tesztelése faktoranalízis és Cronbach-teszt alkalmazásával. Magyar Sporttudományi Szemle 18 : 69 pp. 30-36. , 7 p.

Horváth H Attila (2017): A mindennapok taktikái: Tribli a hatalommal. In Kempf, Katalin; Vincze, Beatrix; Németh, András (szerk.) Reformpedagógia és életreform – Elméleti megközelítések, Új kutatási eredmények. Budapest: Gondolat Kiadó, pp. 9-10., 2 p

Mészáros György (2014): Szubkultúrák és iskolai nevelés: Narratív, kritikai pedagógiai etnográfia. Veszprém: Gondolat Kiadó, 279 p.

Mészáros György (2017): Pedagógiai etnográfia. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 272 p.

Mészáros György (2015): The “Gay Eye” of a Researcher and a Student in a Hungarian School: Autoethnography as Critical Interpretation of the Subject In Paul, Smeyers; David, Bridges; Nicholas, C. Burbules; Morwenna, Griffiths (szerk.) International Handbook of Interpretation in Educational Research. Dordrecht: Springer Netherlands, pp. 705-726., 22 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-017-9282-0_34

Mészáros György (2017): Reconsidering the identity approach of the EU LGBT+ architecture from a feminist perspective. In Eszter, Kováts (szerk.) The Future of the European Union: Feminist Perspectives from East-Central Europe. Budapest: Friedrich-Ebert-Stiftung, pp. 46-56., 11 p.

Tóth, Tamás; Mészáros, György; Marton, András (2018): We should've made a revolution: A critical rhapsody of the Hungarian education system’s catching-up revolutions since 1989

Policy Futures in Education 16: 4 pp. 465-481. Paper: 30401760, 17 p. DOI: https://doi.org/10.1177%2F1478210317751268