Rendezvények

2017. november 28-án 10 és 12 óra között a Történeti Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport mutatta be kutatásait.

A program                                                           

10:00-10.15 A neveléstudomány elméleti és összehasonlító pedagógiai aspektusai (Prof. Dr. Németh András, a kutatócsoport vezetője)

10:15-10:30 Gyermekkor és családtörténet (Prof. Dr. Szabolcs Éva)

10:30-10:50 A pedagógustevékenység professzionalizációja és társadalmi pozíciójának történeti vizsgálata (Baska Gabriella, Garai Imre)

10:50-11:05 Új kutatásmódszertani megközelítések: hálózatalapú diskurzuselemzés (Szabó Zoltán András)

11:05-11:20 Életreform és reformpedagógia – továbbélő utópiák (Vincze Beatrix)

11:20-11:30 Jövő és lehetséges kapcsolódási irányok

11:30-11:45 Reflexiók