Szakmai gyakorlati hely választás, kérdőív kitöltés

A szakmai gyakorlat a képzés utolsó félévében zajlik, minden esetben a tavaszi szorgalmi időszak indulását követően kezdhető meg. Hallgató csak olyan intézményben töltheti el szakmai gyakorlatát, mellyel az egyetem szerződésben áll, ezért vagy a már meglévő helyek közül lehet választani, vagy a specializációfelelőssel egyeztetve van mód új gyakorlati hely bevonására. Amennyiben valaki a már meglévő helyek közül választ, úgy rangsort állíthat fel első, második és harmadik helyen jelölve meg intézményt.

A szakmai gyakorlat választással kapcsolatos valamennyi információ, folyamatleírás és tájékoztató a honlapon elolvasható. Ezeket a kérdőív kitöltése előtt érdemes még egyszer átolvasni, illetve a szakmai gyakorlati helyek listájából már előre kiválasztani azt a hármat, amelyiket meg kíván jelölni a kérdőívben.


A kérdőív kitöltésére 2021. november 1-je 8.00 és november 30-a 23.59 között van mód.


A kérdőívet többször ki lehet tölteni, de a feldolgozáskor minden esetben az utolsóként kitöltöttet tekintjük érvényesnek, és kizárólag az abban rögzítetteket vesszük figyelembe. Figyelemmel arra, hogy az intézmények meghatározott létszámban fogadnak csak hallgatókat, a jelentkezések időbeli sorrendje dönti el, ki mehet az adott helyre. December 20-át követően minden hallgatót e-mailben tájékoztatunk a számára kijelölt gyakorlati helyről.


TESZTKÉRDŐÍV - érdemes a kérdőív felépítését, adattartalmát előzetesen megnézni.

 

A KITÖLTÉS INDÍTÁSA

 


A tavaszi szorgalmi időszak vége előtt egy online kérdőívet küldünk ki, melyben kérjük hallgatóinkat, minőségbiztosítási szempontból értékeljék a választott gyakorlati helyet, a mentort, valamint a gyakorlati hely választás folyamatát.

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos szakmai kérdésekkel az intézetvezetőt/szakfelelőst/ specializációfelelőst kell keresni.

Adminisztrációs ügyekben Huszár Viktória nyújt segítséget (huszar.viktoria@ppk.elte.hu ügyintézési időben).