Továbbképzések, oklevelet nyújtó képzések

Továbbképzések, oklevelet nyújtó képzések

Pedagógus-továbbképzés
Az  Intézet a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása, a köznevelés aktuális kihívásaira való korszerű szakmai válaszok, adaptív megoldások megtalálása érdekében széleskörű lehetőségeket kínál a Kar továbbképzési portfóliója keretében.
Az Intézet munkatársai az alábbi képzésekhez kapcsolódóan látnak el szakfelelősi feladatot:
Németh András: Múzeumpedagógiai szaktanácsadó (4 félév)
Lénárd Sándor: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga (4 félév)
Szivák Judit: Pedagógus-szakvizsga (4 félév)

Pedagógus-szakvizsgához választható, önállóan is elvégezhető szakok:
Szivák Judit: Mentortanár (2 félév)
Zsolnai Anikó: Módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban (2 félév)
Zsolnai Anikó: Tehetséggondozó szaktanácsadó (4 félév)

Részismereti képzés
A részismereti képzés olyan képzés, amely során a hallgató egy képzés csak bizonyos kurzusait, moduljait vagy specializációit végzi el. A részismereti képzések időtartama alatt a résztvevő hallgatói jogviszonyban áll a képzést folytató felsőoktatási intézménnyel.
A képzést szolgáltató intézmény a részismereti képzés elvégzéséről és a hallgató tanulmányi teljesítményéről igazolást állít ki. Az elvégzett kurzus, modul vagy specializáció teljesítése a később folytatott felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható.
A részismeretek megszerzésére irányuló képzésben való részvétel feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen valamilyen felsőfokú végzettséggel.
Részismereti képzést az intézmények csak költségtérítéses formában indíthatnak.
ELTE-s hallgatók szabad kreditjeik felhasználásával is részt vehetnek a képzéseken.