Publikációk

Kováts, G.; Derényi, A.; Keczer, G.; Rónay, Z. (2023) The role of boards in Hungarian public interest foundation universities. STUDIES IN HIGHER EDUCATION pp. 1-14.

Kováts Gergely, Rónay Zoltán (2023) How academic freedom is monitored: Overview of methods and procedures. Bruxelles, Belgium : EPRS, European Parliamentary Research Service Scientific Foresight Unit (STOA) ISBN: 9789284802821

Rónay, Zoltán; Kormos, Kevin (2022) A jog védőháló vagy fenyegetés? Jelenlegi és leendő tanárok, valamint diákok vélekedése a jogról. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 32(6), pp. 83-92.

Niemczyk, E. K., & Rónay, Z. (2022) Roles, requirements and autonomy of academic researchers. Higher Education Quarterly, 00, 1– 15.

Antonowicz, D., Rónay, Z., & Jaworska, M. (2022). The power of policy translators: New university governing bodies in Hungary and Poland. European Educational Research Journal.

Rónay Zoltán, Matyasovszky-Németh Márton (2022) The effects of neoliberal social policy on the institutional selectivity of the Hungarian K-12 educational system from a socio-legal perspective, Hungarian Journal of Legal Studies (published online ahead of print 2022).

Kováts GergelyRónay Zoltán (2021) Academic Freedom in Hungary. Wien, Austria: CEU OSUN

Káplár-Kodácsy, Kinga ; Rónay, Zoltán ; Dorner, Helga (2021) Adaptációs stratégiák a felsőoktatásban: egy mentorrendszer tapasztalatai. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 31:11-12, pp. 115-129.

Rónay, Zoltán (2021) Az egyetem szerepe és helye a magyar felsőoktatás-politikában, 1948–2020. In: Szécsényi, András; Zsidi, Vilmos (eds.) A Budapesti Corvinus Egyetem és elődintézményei története a kezdetektől 2020-ig Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó pp. 133-144.

Rónay, Zoltán; Fazekas, Ágnes; Maléth, Anett; Cserti-Szauer, Csilla (2021): A JOG ÉS A PEDAGÓGUSOK TALÁLKOZÁSA: EGY ISKOLAI FÓKUSZÚ JOGTUDAT ÉS JOGI ATTITŰD KUTATÁS KEZDETI LÉPÉSEI In: Juhász, Erika; Kozma, Tamás; Tóth, Péter (szerk.) Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban Budapest, Magyarország, Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetemi Kiadó, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA) pp. 288-296.

Rónay, Zoltán; Ewelina, K Niemczyk: A Worldwide Pandemic and Academic Freedom: Challenges of the Changing Landscape In: Popov, N.; Wolhuter, C.; de Beer, L.; Hilton, G.; Ogunleye, J.; Achinewhu-Nworgu, E.; Niemczyk, E. (szerk.) New Challenges to Education: Lessons from Around the World : BCES Conference Books, 2021, Sofia, Bulgária : Bulgarian Comparative Education Society (BCES) (2021) pp. 10-16.

Rónay, Zoltán ; Ewelina, Niemczyk: Institutional and Individual Autonomy in Relation to Research Productivity in Hungarian and South African Higher Education Contexts. In: Nikolay, Popov; Charl, Wolhuter; Louw, de Beer; Gillian, Hilton; James, Ogunleye; Elizabeth, Achinewhu-Nworgu; Ewelina, Niemczyk Educational Reforms Worldwide, Szófia, Bulgária : Bulgarian Comparative Education Society (BCES) (2020) pp. 240-247.

Rónay, Zoltán ; Dominik, Antonowicz ; Marta, Jaworska: Lengyel és magyar vezető testületek a felsőoktatásban. EDUCATIO 29 : 1 pp. 92-107. , 16 p. (2020)

Rónay, Zoltán: LEGAL CASE VS LEGAL TEXT: How to Teach Law in Teacher Training. In: Mafalda, Carmo (szerk.) Education Applications & Developments V. : Advances in Education and Educational Trends Series, Lisboa, Portugália : InSciencePress, (2020) pp. 94-103.

Rónay, Zoltán: Vezetők, testületek, felelősség a felsőoktatási intézményekben, különös tekintettel az állami egyetemekre. Budapest, Magyarország : ELTE PPK, L'Harmattan Kiadó (2019)

Szivák, Judit ; Rónay, Zoltán ; Saád, Judit ; Fazekas, Ágnes: A pedagógusok szakmai fejlődését, tanulását meghatározó rendszerszabályozási környezet. EDUCATIO 28 : 4 pp. 829-837. (2019)

Rónay, Zoltán: A hazai tanügyigazgatás jogszabályi keretei, EDUCATIO 28:2 pp. 228-239. (2019)

Rónay, Zoltán: Consistory – the obscure subject of state control In: Gergely, Kováts; Zoltán, Rónay (szerk.) In search of excellence in higher education Budapest, Magyarország Corvinus Universy of Budapest Digital Press, (2019) pp. 71-87.

Katona, Vanda; Cserti-Szauer, Csilla; Sándor, Anikó (szerk.) Együtt oktatunk és kutatunk! : Inkluzív megközelítés a felsőoktatásban. Budapest, Magyarország : ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, (2019) 

Rónay, Zoltán: The Rise and Fall of Autonomy.: The Last Thirty Years of Hungarian Higher Education, In: Nikolay, Popov; Charl, Wolhuter; Louw, de Beer; Gillian, Hilton; James, Ogunleye; Elizabeth, Achinewhu-Nworgu; Ewelina, Niemczyk (szerk.) Glocal Education in Practice: Teaching, Researching, and Citizenship Sofia, Bulgária: Bulgarian Comparative Education Society (BCES), (2019) pp. 238-243.

Rónay, Zoltán: Academic Freedom and Strong State Control: Two Samples to Illustrate the Consequences, In: Nikolay, Popov; Charl, Wolhuter; Louw, de Beer; Gillian, Hilton; James, Ogunleye; Elizabeth, Achinewhu-Nworgu; Ewelina, Niemczyk (szerk.) Glocal Education in Practice: Teaching, Researching, and Citizenship Sofia, Bulgária: Bulgarian Comparative Education Society (BCES), (2019) pp. 175-180.

Rónay, Zoltán: Respect for Human Dignity as a Framework and Subject of Education in the Light of Present Challenges In: Carmo, Mafalda (szerk.) Education Applications & Developments IV: Advances in Education and Educational Trends Series, Lisboa, Portugália: InSciencePress, (2019) pp. 183-191.

Rónay, Zoltán: A konzisztórium helye, szerepe, működésének célja az állami felsőoktatási intézmények irányításában és vezetésében – kérdések és válaszkísérletek In: Juhász, Erika; Endrődy, Orsolya (szerk.) OKTATÁS-GAZDASÁG-TÁRSADALOM, Budapest, Magyarország, Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), (2019) pp. 752-765.

Losoncz Mária, Bogdán BiankaCserti-Szauer CsillaKatona VandaSándor Anikó: Experiences of an Innovative and Inclusive Curriculum Development in Higher Education, FOGYATÉKOSSÁG ÉS TÁRSADALOM 2018 : 1 pp. 64-71. , 8 p. (2018)

Kováts, Gergely ; Rónay, Zoltán: Intézményi integrációk és dezintegrációk In: Kováts, Gergely; Temesi, József (szerk.) A magyar felsőoktatás egy évtizede. 2008 – 2017, Budapest, Magyarország: Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, (2018) pp. 69-78.

Rónay, Zoltán: Jogszerűség és etika a tanári pályán, Budapest, Magyarország: ELTE Eötvös Kiadó (2018), 300 p.

Rónay, Zoltán: Jog és pedagógia találkozása. A jog oktatásának helye és célszerűsége a pedagógusképzésben, NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 6:4 pp. 39-50. (2018)

Rónay, Zoltán: Bologna húsz éve. A felsőoktatás mint az europaizálódás útja a kormányzati intézkedések tükrében In: Fehérvári, Anikó (szerk.) A Borsszem Jankótól Bolognáig. Neveléstudományi tanulmányok. Budapest, Magyarország: ELTE PPK - L'Harmattan Kiadó, (2018) pp. 165-185.

Rónay, Zoltán ; Nikolay, Popov (szerk.); Charl, Wolhuter (szerk.) ; Juliana, Maria Smith (szerk.) ; Gillian, Hilton (szerk.); James, Ogunleye (szerk.) ; Elizabeth, Achinewhu-Nworgu (szerk.) ; Ewelina, Niemczyk (szerk.) Centralizations and Autonomies: The Delimitation of Education by the Hungarian Government

Rónay, Zoltán: Az intézményvezetés átalakulása In: Kováts, Gergely; Temesi, József (szerk.) A magyar felsőoktatás egy évtizede. 2008 – 2017 Budapest, Magyarország: Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, (2018) pp. 102-110.

Rónay, Zoltán ; Kováts, Gergely: Ágazatirányítás 2008 és 2017 között In: Kováts, Gergely; Temesi, József (szerk.) A magyar felsőoktatás egy évtizede. 2008 – 2017 Budapest, Magyarország: Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, (2018) pp. 60-68.

Rónay, Zoltán: Die „lex CEU“: der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt?: Die ungarische Normsetzung an der Grenze des Rechtsstaate, JAHRBUCH FÜR OSTRECHT 2017: 2 pp. 269-282. (2018)

Rónay, Zoltán: Szkülla és Kharübdisz között, avagy kis magyar (felsőoktatási) jogalkotási dráma, KÖZJOGI SZEMLE 2017:2 pp. 25-30. (2017)

Rónay, Zoltán: A hallgatói jogviszony természetéről, Pro Publico Bono: Magyar Közigazgatás; A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-Tudományi Szakmai Folyóirata: 2016/1 pp. 24-35. (2016) Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30602186] [Jóváhagyott]

Rónay, Zoltán: Az autonómia újraértelmezése vagy eltörlése, avagy tendenciák és javaslatok a felsőoktatás rendszerszintű válságának idején, PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2016/2 pp. 170-180. (2016)

Rónay, Zoltán: A hallgatók fegyelmi felelősségének problematikája, kitekintéssel a hallgatói önkormányzati tisztségviselők felelősségre vonására, KODIFIKÁCIÓ 2016/1:1 pp. 55-71. (2016)