Nevtud kisokos

A szakok kimenetele

Mi a célja a szaknak?

Pedagógia BA: egy végzett pedagógia szakos

 • érti a nevelés-oktatás társadalmi meghatározottságát,
 • képes nevelési-oktatási tevékenységek tervezésére, szervezésére, elvégzésére és az iskolában folyó nevelő-oktató munka segítésére,
 • közreműködik programok, projektek tanterv, tananyag- és módszertani megoldások fejlesztésében, a pedagógiai gyakorlat és intézményfejlesztésben,
 • magas fokú együttműködési és kommunikációs készséggel rendelkezik,
 • képes a pedagógiai problémákat érzékelni, a jelenségeket elemezni, pedagógiai kutatásokban részt venni, tényeken alapuló megoldásokban gondolkodik,
 • adekvát konfliktuskezelési technikákat alkalmaz,
 • járatos az IKT-eszközök

Emellett megalapozza a neveléstudomány MA-ban való továbbhaladást, vagy egy más mesterképzésbe való belépést is.

Neveléstudomány MA: A szak célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a közoktatásban és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói, alkalmazói és szakértői feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat a doktori képzés keretében folytassák.

Milyen mesterszakokon lehet tovább tanulni a Pedagógia BA befejezése után a PPK-n?

A pedagógia szakon végzők tovább tanulhatnak a neveléstudomány, az andragógia, emberi erőforrás tanácsadó, valamint a társadalmi befogadás tanulmányok mesterképzésen. 

“Mi leszek, ha nagy leszek?” Jellemzően milyen munkakörökben helyezkednek el az itt végzettek? Mik a perspektívák, kilátások?

Pedagógia BA:

 • óvodák, általános és középiskolák, kollégiumok, felsőoktatási intézmények,
 • felnőttképzés, oktatásszervezés,
 • állami és önkormányzati hivatalok, fejlesztő- és kutatóintézetek, magáncégek, kis- és nagyvállalatok, egyházak, múzeumok, könyvtárak, civil és nonprofit szervezetek,
 • munkahelyi továbbképzések, hazai és nemzetközi fejlesztési-kutatási projektek, tréning, HR, pályatanácsadás,
 • családsegítő és gyermekjóléti központok, nevelési tanácsadók, szakszolgálatok
 • átmeneti otthonok, nevelőotthonok, tanodák.

Neveléstudomány MA:

 • referens és szakértő szakmai szolgáltatóknál, felnőttképző intézményeknél,
 • referens és szakértő a közigazgatásban, oktatásirányításban,
 • állami hivatalok, kutatóintézetek, magáncégek, kis- és nagyvállalatok, nonprofit szervezetek munkatársa,
 • elemző és fejlesztő különböző kutatóintézetekben,

Tanterv és tantárgyak

“Kötvál” és “szabvál” - mik azok, mennyit kell teljesíteni belőlük, miből választhatunk?

Kötvál: mindenkinek 10 kreditnyi kötvál tárgyat kell teljesíteni a mintatanterv alapján. 3 kreditnyi PEDB17-128: (ebből félévente több is van) kódút, 3 kreditnyi PEDB17-129: (ebből félévente több is van) kódút, és a 4 kredites PEDB17-130 kódú tárgyat.

Szabvál: az egyetemen meghirdetett bármely olyan tárgyat felvehet a hallgató 10 kredit értékben, aminek nincs előfeltétele (vagy teljesül az előfeltétel), vagy nem speciális tudáshoz kötött (pl. programozás). Az NI-ben meghirdetett szabvál tárgyak PPK-NEV: kód alatt találhatóak, és félévente többet is hirdetünk ezekből.

Gondom vagy kérdésem adódott az intézeti tantárgyak felvételével kapcsolatban, kihez forduljak és mikor?

Balogh Szilárd oktatásszervezőhöz lehet fordulni tárgyfelvétellel kapcsolatban, munkaidőben személyesen a Kazy 414-es irodában, vagy e-mailben a balogh.szilard@ppk.elte.hu e-mail címen.

Nincs jelölve a Neptunban, és nem tudom kideríteni, hol lesz az órám. Kihez fordulhatok segítségért?

Első körben az oktatót érdemes megkérdezni az óra helyszínéről, ha ez nem sikerül, akkor Balogh Szilárdot kell keresni a Kazy 414-es irodában.

Specializációk

Specializációk - mikor választunk, milyen lehetőségek vannak, melyek a jellemzőik?

Pedagógia BA:

az alábbi két specializáció közül lehet választani az 5. félévtől:

 • Oktatásszervező-, fejlesztő pedagógiai asszisztens
 • Gyerek- és diákcsoportok asszisztense

Bővebb információ az alábbi linken elérhető: https://nevtud.ppk.elte.hu/content/kepzesleiras.t.5961?m=2424

Neveléstudományi MA: 

Az alábbi öt specializáció közül lehet választani:

 • kora gyermekkor pedagógiája
 • felsőoktatás-pedagógia
 • intézményfejlesztés
 • kutató-elemző
 • színházi nevelés és színházpedagógia

Bővebb információ az alábbi linken elérhető:

https://nevtud.ppk.elte.hu/content/valaszthato-specializaciok.t.6282?m=2428

Ösztöndíjak és pályázatok

Milyen ösztöndíjlehetőségeket biztosít az egyetem a hallgatói számára?

Az egyetem szociális alapú, valamint teljesítményalapú ösztöndíjakkal támogatja a hallgatóit. A szociális alapú ösztöndíjak közé tartozik a Szociális alaptámogatás, Rendszeres szociális támogatás, Rendkívüli szociális támogatás, Bursa Hungarica, Külföldiek normatív ösztöndíja és a Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása. A teljesítményalapú ösztöndíjak közé pedig a Tanulmányi ösztöndíj, Tudományos ösztöndíj, Tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása, Közéleti ösztöndíj, Sportösztöndíj, Kulturális ösztöndíj, Szakmai ösztöndíj, Párhuzamos képzés kompenzációja, Erasmus+ kiegészítő támogatás, Jó tanuló - jó sportoló ösztöndíj és a Köztársasági ösztöndíj sorolható.

Milyen pályázati lehetőségeket érdemes figyelemmel követnem, ha kiemelkedő tanulmányi teljesítményem van?

Kiemelkedő tanulmányi vagy tudományos eredményt elért hallgatók pályázhatnak az Új Nemzeti Kiválósági Programra, továbbá a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra is. Bővebb információ az ELTE honlapján.

Vannak kimondottan kari vagy intézeti ösztöndíjak, pályázatok? Kari ösztöndíj nincsen, a pályázatokról a Hallgatói Önkormányzat honlapján a Pályázatok menüpontban lehet tájékozódni: http://ppkhok.elte.hu/#
Miért éri meg a honoracior status megszerzése? A honorácior státusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók részére biztosítsa a súlyos anyagi terhek nélküli többlettanulmányok folytatásának lehetőségét. A honorácior státuszú hallgatók térítésmentesen végezhetnek el tetszőleges számú kreditértékben kurzusokat. Ez a képzési forma ebből kifolyólag elsődlegesen azoknak igazán megfelelő, akik interdiszciplináris tanulmányokat szeretnének folytatni. A honorácior státusz megszerzésének feltétele a kiváló tanulmányi és tudományos előmenetelre alapozott pályázat, amely pozitív elbírálás esetén félévente felülbírásra is kerül.

Infrastruktúra

Milyen szolgáltatások elérhetőek a könyvtárban, és hogyan juthatok hozzájuk?

A kari könyvtár az alábbbi szolgáltatásokkal várja a hallgatókat: kölcsönzés, fénymásolás, szkennelés, olvasóterem, hozzáférés adatbázisokhoz, könyvtárközi kölcsönzés.További, a könyvtárral kapcsolatos információkat az alábbi honlapon olvashattok: https://www.konyvtar.elte.hu/

Van büféje a Kazynak? Hol ehetek a közelben olcsóbban?

Jelenleg még nem üzemel, a felújítás után újra működik majd büfé az alagsorban.  

Milyen wifi-hálózatok vannak a Kazy területén, amiket elérhetek?

Az ELTE Informatikai Igazgatóságának Wifi szolgáltatása a közkedvelt vezeték nélküli internet hozzáférést biztosítja felhasználóink számára. Minden egyetemi polgár használhatja ezen szolgáltatást. A szolgáltatás igénybevétele személyhez kötött, használatához egy WiFi azonosító szükséges. Ezt az azonosítót az Informatikai Igazgatóság Ügyfélkapuján keresztül elektronikusan lehet igényelni.

Az IIG ügyfélkapujába IIG azonosítóval léphet be. Ez megegyezik a Caesar azonosítóval (felhasználónév és jelszó ugyanaz). Amennyiben nincsen még önnek IIG azonosítója úgy beléphet az ELTE-s Neptun-kódjával és jelszavával is, és elkészítheti az IIG azonosítóját.

Hová fordulhatok, ha úgy érzem, elakadtam, segítségre van szükségem? Az Életvezetési Tanácsadó ingyenes pszichológiai tanácsadást nyújt az egyetem hallgatói részére. Az egyéni tanácsadáson túlmenően csoportokat is hirdetnek. A bejelentkezés és tájékoztatás e-mailen történik a tanacsado@ppk.elte.hu címen, bővebb információ a https://ppk.elte.hu/tanacsado oldalon található.

Elérhetőségek, ügyintézés a karon

Milyen ügyekkel kell/lehet a Tanulmányi Hivatalhoz (TH) fordulni?

TH feladatai:

A PPK TH látja el a PPK képzéseivel kapcsolatos valamennyi tanulmányi adminisztrációs, szervezési és nyilvántartási feladatot, beleértve a doktori képzéseket és a szakirányú továbbképzéseket is, valamint a tanári mesterszakos (bolognai, osztott képzés) képzés gyakorlat- és záróvizsga-szervezésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a doktori fokozatszerzési és a habilitációs eljárások szervezési és adminisztratív feladatait.

A tanulmányi ügyekkel kapcsolatos információk itt érhetők el: https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi

Honnan tudhatom meg, hogy melyik oktatónak mikor van fogadóórája?

Az oktatók fogadóórái a Neveléstudományi Intézet honlapján a Munkatársak menüpontban megtalálhatóak.

Sürgősen el kell érnem egy oktatót, nem tudom megvárni a fogadóóráját. Ki tud nekem ebben segíteni?

Ebben a kérdésben magától az oktatótól kérj segítséget, írj neki e-mailt. Minden oktatónnk emailcíme megtalálható a honlapunkon a Munkatársak menüpontben.

Levelet vagy csomagot akarok itt hagyni egy oktatónak, mit tegyek?

Levelet és csomagot a kutatócsoportok fachjában lehet leadni munkaidőben a 410. szobában.

Esélyegyenlőség

Ki számít speciális szükségletű hallgatónak?

Aki bármilyen fogyatékossággal él (középiskolában SNI tanulók), tehát látássérült, hallássérült, mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos vagy tanulási zavara van (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás); figyelem,-vagy magatartásszabályozási zavarral küzd; vagy autizmus spektrum zavarban érintett. Azok a hallgatók is segítséget igényelhetnek, akiknek súlyos krónikus betegségük befolyásolja tanulmányi esélyeiket.

Hol kaphatok még több információt, támogatást?

-SHÜTI (Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda) személyre szabott szolgáltatásokat biztosít annak érdekében, hogy akadálymentes módon végezhesd egyetemi tanulmányaidat.

-Kari Fogyatékosügyi Koordinátorok a szükséges tanulmányi módosításokkal kapcsolatban tudnak tájékoztatni.

-Hallgatói Önkormányzat esélyegyenlőségi referenseihez is fordulhatsz kérdésekkel.

Hogyan vehetem igénybe a támogatásokat?

Regisztrálnod kell a Kari Fogyatékosügyi Koordinátornál a megfelelő igazolások leadásával.

Tanulás külföldön

Milyen külföldi tanulmányi és gyakorlati lehetőségek vannak?

A tanulmányi, szakmai vagy kutatói lehetőségek széles skálájáról a Nemzetközi Iroda tud segítséget nyújtani. Munkatársaik szívesen várják az ezzel kapcsolatos – pl. hallgatói mobilitás - megkereséseket az alábbi emailcímen: incoming@ppk.elte.hu, outgoing@ppk.elte.hu

A nemzetközi lehetőségekről itt lehet tájékozódni: https://ppk.elte.hu/nemzetkozi-lehetosegek

Bekapcsolódás a tudományos és intézeti munkába hallgatóként

Milyen kutatócsoportok működnek az intézetben?

Hogyan tudok kutatócsoporthoz csatlakozni?

Ajánlatos felvenni a kapcsolatot a kutatócsoportok vezetőivel.

Milyen folyóiratok kötődnek az Intézethez?

Educatio (https://akademiai.com/loi/2063)

Neveléstudomány (http://nevelestudomany.elte.hu/)

Érdekelnének az Intézet szakmai programjai, hol tudok ezekről időben értesülni? Milyen felületeken érdemes követnem az Intézetet?

Az Intézet programjairól az online naptárt és az Intézet holnapját érdemes figyelemmel kísérni.

Demonstrátori pozíció

Ki lehet demonstrátor?  

Demonstrátor lehet az ELTE PPK pedagógia és az ELTE olyan, nappali tagozatos (nem végzős) hallgatója, aki:

 •  előnynek számít MA képzésben való részvétel
 • hallgatóként aktívan vesz részt a tanszék oktatási programjaiban
 • érdeklődik a tanszék által oktatott és kutatott tudományterületek iránt,
 • legalább 4,00 tanulmányi eredménnyel zárt félévek,
 • figyelemreméltó szakmai produktumot (szakmai előadás, színvonalas szemináriumi dolgozat, TDK dolgozat, stb.) tud felmutatni a tanszék kutatási és oktatási szakterületén,
 • idegen nyelven képes tudományterületén tájékozódni, szakirodalmat fordítani,
 • vállalja a demonstrátori feladatokat.

Hogyan lehet demonstrátornak jelentkezni?

A demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el. A megbízás 2 félévre (10 hónapra) szól, a kinevezés a feladatok magas színvonalú teljesítése esetén meghosszabbítható.

Milyen feladatokkal jár a demonstrátorság?

 • az intézeti/tanszéki tudományos kutatómunkában való közreműködés (aktív Tudományos Diákköri tevékenység);
 • részvétel az oktatómunkában (a tanszék által oktatott tárgyak óráinak előkészítésében, saját témájában egy-egy előadás tartása, szemináriumi óra vezetése);
 • különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokba való bekapcsolódás (pl. gyakorlatok szervezése, konferencia-szervezés, pályázatok előkészítése, szakmai rendezvények lebonyolítása, kommunikációs csatornák kezelése, pl. honlap tartalmi fejlesztése, stb.);
 • közreműködés a tanszék és a hallgatók közötti kapcsolattartásban;
 • meghatározott időközönként beszámoló a tanszék nyilvánossága előtt munkájáról.
 • A demonstrátor tanácskozási joggal részt vehet a tanszéki értekezleteken, bekapcsolódhat a tanszéken folyó kutatómunkába és részt vehet a szakmai programokon. (A demonstrátorra vonatkozó hivatalos rendelkezéseket lásd a PPK Kari SzMsz 32. §-nál.)

Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat – mikor, hol és mennyi ideig zajlik? Milyen feladatokkal jár?

Az Intézetben a pedagógiai BA szakos és neveléstudomány MA szakos  hallgatóknak tanulmányaik során szakmai gyakorlatot is teljesíteniük kell. Bővebb információ a lehetőségekről az alábbi linken elérhető: https://nevtud.ppk.elte.hu/szakmaigyakorlat

Mit tegyek, ha nem tudok zöld ágra vergődni a helyszínemmel, vagy valami rosszul működik? (Kinek kell szólni?)

Ha a gyakorlat megkezdése vagy teljesítése valamiért akadályba ütközik, akkor minél előbb az adott specializáció felelős oktatóját és Czuppon Ágnest kell értesíteni.

Szakdolgozat

Szakdolgozati tudnivalók

Pedagógia BA: https://nevtud.ppk.elte.hu/content/tanterv-es-kovetelmenyek.t.5963?m=2425

Neveléstudomány MA:https://nevtud.ppk.elte.hu/content/tanterv-es-kovetelmenyek.t.6233?m=2429

Lehetséges-e a szakdolgozati téma megváltoztatása? Mit kell hozzá tennem?

Igen. HKR vonatkozó része:

„(8) 331A hallgató jogosult a szakdolgozat témáját megváltoztatni, de a változtatás időpontja és a záróvizsga-időszak kezdete között

a) az alapképzés és a mesterképzés esetén legalább 4 hónapnak, …kell eltelnie. A szakfelelős ezt az időtartamot szükség esetén … meghatározott időtartamra meghosszabbíthatja.”

Meg lehet hosszabbítani a szakdolgozatom leadási határidejét? Kihez forduljak ezzel?

Igen, az 1. számú melléklet: témavezetői hozzájárulás a késedelmes szakdolgozat-leadáshoz című kérelmet kell kitölteni és a TO-n leadni.

Ki kaphatja a legjobb szakdolgozat díját az Intézetben?

A hallgatói kiválóság elismerése az Intézet ’Az év legjobb szakdolgozata’ díjat alapította, mely minden tanévben a legjobb alap-, illetve mesterszakos szakdolgozatot készítő hallgatónak adományozható.  ’Az év legjobb szakdolgozata’ díj odaítélésének feltételei:

 • A Díj (pénz)jutalommal jár, egyúttal ösztönzi a legjobb művek publikálását az Intézethez kötődő folyóiratokban (Educatio, Neveléstudomány).
 • A Díj odaítélése a hallgatóktól külön pályázást, jelentkezést nem igényel, az előszűrés a témavezetői és az opponensi vélemények alapján valósul meg.
 • A témavezető és az opponens az ötfokú értékelése mellett bead egy pontozólapot is, amely az alábbi szempontokat tartalmazza:

a) a témaválasztás indoklása, relevancia (0-5 pont),

b) az elméleti háttér bemutatása, mélysége (0-5 pont),

c) a kutatási módszer felhasználási szintje, illeszkedése a célokhoz, kutatási problémához (0-5 pont),

d) az elemzés mélysége, eredmények megbízhatósága, következtetések bizonyítása (0-15 pont),

e) a dolgozat szerkezete, stílusa (0-5 pont),

f) irodalomjegyzék, mellékletek (0-5 pont),

g) általános összbenyomás (0-10 pont).

Összesen 50 pont.

 • Az Intézet Titkársága minden tanév tavaszi félév szorgalmi időszak vége előtt írásban felhívja az aktuális alap- és mesterszakos szakdolgozatok témavezetői és opponensei figyelmét az értékelés elvégzésére az erre szolgáló elektronikus felület elérési útjának megküldésével és az értékelés határidejével.
 • A pontszámok alapján az előszűrést minden évben egy bizottság végzi el, melynek tagjait az intézet igazgatója kéri fel. Az előszűrés alapján, 3-5 mester- és alapképzésben írt, az általuk legszínvonalasabbnak ítélt szakdolgozatot választja ki a bizottság, melyet nyilvánosan is bemutatnak a szerzők. A nyilvános bemutatót követően dönt a bizottság a Díj odaítéléséről.
 • A nyilvános előadás időpontja az igazgató jelöli ki úgy, hogy az a záróvizsgákat megelőző 2 hétben legyen.
 • A Díjat az igazgató adja át a nyilvános bemutatót követően.

Záróvizsga és végzés

Mikor szoktak lenni a záróvizsgák?

Záróvizsgák:

 • őszi félévben: január közepe
 • tavaszi félévben június közepe

Hogyan szokott zajlani egy záróvizsga az Intézetben?

A záróvizsga menetéről az alábbi linkeken tájékozódhat:

Pedagógia BA: https://nevtud.ppk.elte.hu/content/tanterv-es-kovetelmenyek.t.5963?m=2425

Neveléstudományi MA: https://nevtud.ppk.elte.hu/content/tanterv-es-kovetelmenyek.t.6233?m=2429

Kik lehetnek a bizottságom tagjai közt?

A bizottság 3 tagú. Elnök (legalább egyetemi docens), belsős tag (NI oktató, aki legalább adjunktus), külsős tag (óraadó). Általában a bizottságokat úgy osztják be, hogy a bizottság tagjai között szerepeljen a hallgató konzulense. Ha ez nem jöhet létre, akkor is a képzésben részt vevő oktatókból alakul a bizottság, tehát nem ismeretlenek.

(frissítve 2020. február 23-án)