A kutatócsoport bemutatása

A kutatócsoport vizsgálatainak középpontjában az oktatás és társadalom, az iskola belső világa, a tanuló mint a tanítás legfontosabb aktora áll. A csoport interdiszciplináris szemléletű, elemzési megközelítései között a pedagógia mellett helyett kap a szociológia, a közgazdaságtan és a szociálpszichológia is. Ez az interdiszciplináris szemlélet sokféle kutatásmódszertani megközelítést is hordoz, a csoport egyaránt végez kvantitatív, kvalitatív és kevert módszerű kutatásokat, melyek elméleti módszertanára szakmai műhelyeket is épít.

A kutatócsoport a tanulók kognitív és affektív jellemzőinek, iskolai és családi hátterének feltárásával segíti elő olyan releváns kutatási eredmények létrehozását, melyek a tanulói és iskolai eredményesség növeléséhez járulnak hozzá. A tanulói megismerést szolgáló kutatásaink között kiemelhető a digitális eszközök és az oktatás összefüggéseinek vizsgálata is. Emellett a csoport célja az iskolai eredményesség növelését, az oktatási egyenlőtlenség csökkentését célzó pedagógiai innovációk azonosítása, vizsgálata és értékelése.