RIDEX

RIDEX

A RIDEX projekt (Extended Robotics Solutions for the Inclusive Development of Atypical and Typical Children) a RIDE (Robotics for the Inclusive Development of Atypical and Typical Children) projekt folytatása és kiterjesztése (https://www.riderobotics.eu/). Mindkét projektet az Abacusan Studio Oktatásszervező Nonprofit Kft vezeti és az Erasmus+ program finanszírozza.

A RIDEX projektben a konzorcium tagjai az Abacusan Studio, a Giving Hungary Alapítvány, az ELTE Pedagógia és Pszichológia Kar, valamint 5 általános iskola (2 törökországi, 1 ausztriai, 1 romániai és 1 magyarországi intézmény). Ez egy stratégiai partnerség az iskolai oktatás területén belül, amely számos céllal rendelkezik, melyek közül a legkiemelkedőbb a történetekre épülő oktatási robotok használata az iskolai inklúzió (nem csak tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára, hanem kommunikációs, viselkedési problémákkal küzdő gyermekekre is nézve, sajátos nevelési igényű gyermekek közoktatásban tapasztalt kudarcainak és így a lemorzsolódás mértékének csökkentéséért), valamint 21. századi készségek fejlesztése érdekében.

A 3 éves RIDEX projekt (2022 február – 2025 február) a korábbi RIDE projekthez képest új történetekkel, új fejlesztési területekkel, valamint több nyelvterülettel is bővül, ami a tananyagokat illeti.

Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet kutatói (Bereczki Enikő Orsolya, Fehérvári Anikó és Bacsa-Károlyi Borbála) felelősek a projekt értékeléséért, valamint a kutatási eredmények összegzéséért és publikálásáért. A mérésekkel az oktatási robotok használatának hatásait vizsgálja a különböző nevelési igényű 5.-6. osztályos tanulók körében 4 különböző, a 21. században kiemelt jelentőségű területre nézve (algoritmikus gondolkodás, kreativitás, szociális és érzelmi kompetencia, és a robotikához, tudományhoz való hozzáállás).

Valamennyi iskolából 2 osztály vesz részt a projektben, az egyik kísérleti csoportként, míg a másik kontroll csoportként. A kísérleti csoport egy éves robotika fejlesztő foglalkozássorozatban vesz részt, míg a másik csoportban nem történik különleges beavatkozás. A projekt eredményességének mérését az elő- és utómérések (előmérés a tanév elején, utómérés a tanév végén) alkalmával a két csoport eredményeinek összehasonlítása fogja majd biztosítani. A beavatkozás a projekt második évében megismétlődik majd, azonban ez alkalommal más osztályok bevonásával.