Intézeti események

Intézeti események

Visszhangzó századok – ünnepség Szabolcs Éva tiszteletére 2019. december 16.

Szabolcs Éva professzorasszonyt, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának oktatóját a neveléstörténet kiemelkedő kutatójaként ismeri a szakma. Születésnapja és nyugdíjba vonulása alkalmából egykori és jelenlegi kollégái írásaiból született meg a Visszhangzó századok című tanulmánykötet, melyet 2019. december 16-án adtak át neki kollégái ünnepélyes keretek között a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kazinczy utcai épületének Aulájában.

A felszólalások sorát Demetrovics Zsolt, a PPK dékánja nyitotta meg, majd Németh András, a Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport vezetője és Fehérvári Anikó, a Neveléstudományi Intézet igazgatója mondott beszédet. A személyes hangvételű köszöntéseket Lénárd Sándor, a Neveléstudományi Intézet korábbi vezetője, Szabolcs Éva tanítványa zárta. Az ünnepelt tiszteletére készült tanulmánykötetet, melyben 31 szerző 28 műve olvasható, Hegedűs Judit mutatta be. Az írások műfajukat és tartalmukat tekintve is változatosak, amely nem csupán a szerzők érdeklődését, de az ünnepelt szakmai pályájának sokszínűségét is tükrözi. A kötetben Szabolcs Éva munkásságához kapcsolódó négy tematikus blokkban jelennek meg tanulmányok: az első a Nőalakok, gyermekvilágok, a második az Emlékek és megközelítések címet kapta. Ez utóbbiban olyan narratívák kaptak helyet, melyek az iskola jelenségvilágát mutatják be. Az Idea és politika című harmadik blokkban olyan írások olvashatóak, melyek egy-egy meghatározó pedagógus, filozófus tevékenységét elemzik, vagy éppen a pedagógia és a politika sokrétű kapcsolatát taglalják. A negyedik rész a Mesterek és iskolák témakörét mutatja be, míg az Epilógusban – a jelenkori pedagógiai kérdésekhez kapcsolódóan – a Szabolcs Évával való közös munkáról szóló írás is helyet kapott.

A kötet bemutatását követő szakmai előadások nyitányaként Nagy Péter Tibor az oktatástörténet és a regionalitás kapcsolatát vizsgálta. Őt követte Molnár Krisztina, aki az iskolaregény pedagógiai jelenségvilágának változatait mutatta be a 20. századi prózairodalomban, majd Szabó Zoltán András a reformpedagógia német, osztrák és svájci képviselőinek megjelenését vizsgálta a Magyar Paedagogia című folyóirat két világháború közötti számaiban végül Pukánszky Béla a 19. századi női zeneművész karrierek elemzésére vállalkozott, amely egyben felvezetésül is szolgált az esemény zárását jelentő zenei előadáshoz. Pukánszky Béla és Varjasi Gyula zenei előadását Dombiné Kemény Erzsébet kísérte zongorán.

A kötet szerkesztői, Baska Gabriella, Hegedűs Judit és Szabó Zoltán András, valamint a kar egykori és jelenlegi munkatársai nagy örömmel vettek részt az előkészületekben és az ünnepségen, hiszen Szabolcs Éva, szakmai munkásságával és személyiségével, sokak számára jelent példaképet.

        

Neveléstudományi Intézet 2018-ban megjelent könyveink bemutatója

2019. február 7-én tartotta meg a Neveléstudományi Intézet a 2018-ban megjelent könyveink bemutatóját:

  • Rónay Zoltán: Jogszerűség és etika a tanári pályán / opponens: Hunyady György
  • Zsolnai Anikó: Kötődés és pedagógia / opponens: Fehérvári Anikó
  • Kopp Erika és Széll Krisztián: Megújuló energiák. Innováció és eredményesség a református középiskolákban / opponens: Szontágh Pál
  • Mészáros György: Pedagógiai etnográfia / opponens: Szabolcs Éva
  • Széll Krisztián:Iskolai légkör és eredményesség. Fókuszban a reziliens és a veszélyeztetett iskolák / opponens: Forray R. Katalin
  • Vincze Beatrix: Tanári életutak a 20. század második felében / opponens: Dr. Kürti György

Műveltségkép az ezredforduló után című konferencia

2016. november 16-án, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, az ELTE PPK szervezésében került megrendezésre a Műveltségkép az ezredforduló után című konferencia. Az esemény az MTA  központi rendezvényéhez kapcsolódva az oktatás korproblémáit elemezte, a hazai neveléstudományt abban az interdiszciplináris együttműködésében megmutatva, amely a korszerű műveltségkép aktuális hazai és nemzetközi kérdéseiről való tudományközi párbeszéd jelentőségét hangsúlyozza. Intézetünkből előadást tartott, illetve a kerekasztal-beszélgetésben vett részt: Dr. Németh András, Dr. Vámos Ágnes, Dr. Horváth H. Attila és Dr. Lénárd Sándor.
A konferencia fő szervezője és a beszélgetés moderátora Dr. Szivák Judit volt.

 

2016. október 25-én ünnepi konferenciával köszöntötte a PPK Neveléstudományi Intézete Golnhofer Erzsébet címzetes egyetemi  tanár 70. születésnapja alkalmából.

Lénárd Sándor a Neveléstudományi Intézet igazgatójának köszöntése után, Szivák Judit dékánhelyettes a Kar és a dékáni vezetés nevében köszöntötte az ünnepeltet.

Az ünnepi konferencia programja:

10.25 – 10.45. Falus Iván köszöntő előadása: Őriztük-e a pedagógia hitelét?
10.45 – 11.05 Szabolcs Éva: Narratíva és pedagógiatörténet. Egy lehetséges kutatási szemléletmód margójára
11.05 – 11.25  Kálmán Orsolya: Az oktatók elképzelései a szakmai fejlődésükről, pedagógiai kompetenciáikról és a tanításukról
11.25 – 12.45 A Hiteles pedagógia című ünnepi tanulmánykötetet Német András mutatta be.
11.45 – 13.00 Fogadás az ünnepelt tiszteletére