Intézeti események

Neveléstudományi Intézet 2018-ban megjelent könyveink bemutatója

2019. február 7-én tartotta meg a Neveléstudományi Intézet a 2018-ban megjelent könyveink bemutatóját:

  • Rónay Zoltán: Jogszerűség és etika a tanári pályán / opponens: Hunyady György
  • Zsolnai Anikó: Kötődés és pedagógia / opponens: Fehérvári Anikó
  • Kopp Erika és Széll Krisztián: Megújuló energiák. Innováció és eredményesség a református középiskolákban / opponens: Szontágh Pál
  • Mészáros György: Pedagógiai etnográfia / opponens: Szabolcs Éva
  • Széll Krisztián:Iskolai légkör és eredményesség. Fókuszban a reziliens és a veszélyeztetett iskolák / opponens: Forray R. Katalin
  • Vincze Beatrix: Tanári életutak a 20. század második felében / opponens: Dr. Kürti György

Műveltségkép az ezredforduló után című konferencia

2016. november 16-án, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, az ELTE PPK szervezésében került megrendezésre a Műveltségkép az ezredforduló után című konferencia. Az esemény az MTA  központi rendezvényéhez kapcsolódva az oktatás korproblémáit elemezte, a hazai neveléstudományt abban az interdiszciplináris együttműködésében megmutatva, amely a korszerű műveltségkép aktuális hazai és nemzetközi kérdéseiről való tudományközi párbeszéd jelentőségét hangsúlyozza. Intézetünkből előadást tartott, illetve a kerekasztal-beszélgetésben vett részt: Dr. Németh András, Dr. Vámos Ágnes, Dr. Horváth H. Attila és Dr. Lénárd Sándor.
A konferencia fő szervezője és a beszélgetés moderátora Dr. Szivák Judit volt.

 

2016. október 25-én ünnepi konferenciával köszöntötte a PPK Neveléstudományi Intézete Golnhofer Erzsébet címzetes egyetemi  tanár 70. születésnapja alkalmából.

Lénárd Sándor a Neveléstudományi Intézet igazgatójának köszöntése után, Szivák Judit dékánhelyettes a Kar és a dékáni vezetés nevében köszöntötte az ünnepeltet.

Az ünnepi konferencia programja:

10.25 – 10.45. Falus Iván köszöntő előadása: Őriztük-e a pedagógia hitelét?
10.45 – 11.05 Szabolcs Éva: Narratíva és pedagógiatörténet. Egy lehetséges kutatási szemléletmód margójára
11.05 – 11.25  Kálmán Orsolya: Az oktatók elképzelései a szakmai fejlődésükről, pedagógiai kompetenciáikról és a tanításukról
11.25 – 12.45 A Hiteles pedagógia című ünnepi tanulmánykötetet Német András mutatta be.
11.45 – 13.00 Fogadás az ünnepelt tiszteletére