Plenáris előadók

Plenáris előadók

Dr. Joseph S. Renzulli a Connecticuti Egyetem professzora, nemzetközi szinten a tehetséggondozás meghatározó alakja és vezető szaktekintélye, több száz könyv és tudományos közlemény szerzője. Elnyerte a Harold W. McGraw díjat, melyet az oktatás Nobel-díjaként tartanak számon, emellett a Fehér Ház oktatási tanácsadója is volt. A tehetséggondozás területén megalkotott modelljeit világszerte ismerik és alkalmazzák. Az ’Iskolai Szintű Gazdagító Modelljét’ (Schoolwide Enrichment Model) több mint 4000 iskolában használják sikerrel minden diák kreativitásának és tehetségének kibontakoztatására. Az Amerikai Pszichológiai Társaság a világ legbefolyásosabb 25 pszichológusa között tartja számon.

Dr. Joseph S. Renzulli is a Board of Trustees Distinguished Professor of Educational Psychology at The University of Connecticut, a leader and pioneer in gifted education and applying the pedagogy of gifted education teaching strategies to all students. The American Psychological Association named him among the 25 most influential psychologists in the world. He received the Harold W. McGraw, Jr. Award for Innovation in Education, considered by many to be “the Nobel” for educators, and was a consultant to the White House Task Force on Education of the Gifted and Talented. His work on the Three Ring Conception of Giftedness, the Enrichment Triad Model, and curriculum compacting and differentiation are widely known and used in gifted programs around the wold.  He has contributed hundreds of books, book chapters, articles, and monographs to the professional literature, many of which have been translated to other languages. Dr. Renzulli has received more than $50 million in research grants and several million dollars of additional funding for professional development and service projects. 

https://education.uconn.edu/person/joseph-renzulli/,

https://www.researchgate.net/profile/Joseph_Renzulli

 

Sally M. Reis a Connecticuti Egyetem pszichológia professzora, korábban tanulmányi dékánhelyettese, az egyetem Pszichológia tanszékének vezetője, illetve az amerikai National Research Center on the Gifted and Talented volt vezető kutatója. Több mint 250 tanulmány, könyv, könyvfejezet és monográfia szerzője. Fő kutatási területe a tehetséges tanulók, különös tekintettel a tanulási nehézségekkel küzdő, a hátrányos helyzetű tehetségek, valamint a tehetséges lányok fejlődésének támogatása. Tanácsadója volt számos oktatási hivatalnak és intézménynek az Egyesült Államokban és más országokban. A National Association for Gifted Children, az USA legjelentősebb tehetséggondozással foglalkozó szervezetének tagja és volt vezetője.  

Sally M. Reis is a Board of Trustees Distinguished Professor of Educational Psychology and former Vice Provost for Academic Affairs at The University of Connecticut. She is best known for her work on academically talented students. She was Principal Investigator for the National Research Center on the Gifted and Talented for 20 years and has authored or co-authored over 250 articles, books, book chapters, and technical reports.  Her research interests are related to special populations of gifted and talented students, including: students with learning disabilities, gifted females and diverse groups of talented students.  She has been a consultant to numerous schools and ministries of education throughout the U. S. and abroad with her work having been translated into several languages and widely used around the world. Sally serves on several editorial boards, including the Gifted Child Quarterly, and is a past President of the National Association for Gifted Children. She has been honored with the highest award in her field as the Distinguished Scholar of the National Association for Gifted Children and named a fellow of the American Psychological Association. 

https://education.uconn.edu/person/sally-reis/

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/22450973_Sally_M_Reis

 

Dr. habil. Győri János az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának habilitált egyetemi docense. Több mint két évtizede foglalkozik tehetséges tanulók fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Doktori fokozatát is ebben a témakörben szerezte meg 2002-ben, Tehetséges tanulók gondolkodásikészség-fejlesztése címmel. Azóta is folyóirattanulmányok, könyvfejezetek, konferencia-előadások tucatjaiban foglalkozott a tehetségek kérdésével. A tehetséges személyek és a társadalmi fejlődés kapcsolatának kérdéseiről fél évtizede tart nyári kurzusokat a pekingi University of International Business and Economics-on nemzetközi diákoknak, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen pedig pedagógiai szakképzésben részt vevő tanároknak. Az elmúlt másfél évtizedben három szerkesztett kötetet publikált angol és magyar nyelven a tehetségfejlesztés nemzetközi jó gyakorlatairól; szerzőtársaival több mint húsz ország jó gyakorlatait mutatja be, számos más mellett indiai, kínai, izraeli, szingapúri, szlovák, német, egyesült államokbeli, norvég, kazah, osztrák, franciaországi, dél-koreai jó gyakorlatokról számolva be. Mi a „terület” és miért fontos ezt figyelembe vennünk a tehetséges személyek fejlődése és fejlesztése szempontjából? című tanulmánya megjelenés előtt áll a MATEHETSZ gondozásában hamarosan kiadandó tehetség kézikönyvben. Dr. Győri 2019 tavaszán zárja le módszertani szempontból is kivételes jelentőségű retrospektív esettanulmányát a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium első speciális matematika tagozatának történetéről, az 1962 és 1965 között működő tagozatos tehetséggondozó osztályról.    

 

Dr. Fodor Szilvia a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének adjunktusa. Fő kutatási területe a kiemelkedő teljesítmény, a tehetség, a motiváció, és a kreativitás pozitív pszichológiai megközelítése, ezekben a témákban számos hazai és nemzetközi konferenciaelőadás és publikáció kötődik a nevéhez. Az egyetemi oktatásban az iskolai tehetségfejlesztés, a pedagógiai pszichológia, az iskolai tanítás-tanulás pszichológiája és a fejlődéslélektan témájához köthető tárgyakat tanítja, több alap- és mesterképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató témavezetője. A tavalyi évben az Új Nemzeti Kiválóság program, idén pedig a Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) ösztöndíjasa. 2015-17 között a Magyar Templeton Program szakmai vezetőjeként dolgozott, jelenleg az Új Nemzedék Központ szakértője, a MATEHETSZ trénere, illetve a budapesti Európai Tehetségközpont munkatársa, emellett pedig több általános és középiskolával áll kapcsolatban a gyakorlati tehetséggondozás területén.

http://psycho.unideb.hu/?p=m&m=fodor_szilvia

 

Daniel Patrick Balestrini completed his BA studies in music at the University of California, Davis, and his MA studies in musicology, art history, and German philology at the Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, Germany. In September of 2018, the Faculty of Psychology, Education, and Sport Science at the University of Regensburg, Germany, accepted his PhD thesis without requiring revisions. In his dissertation (to be published later this year), Daniel Balestrini investigates the existence of pro-academic-achievement cultural orientations in East Asia in comparison to the United States via a quantitative analysis of 83,211 general-interest English-language newspaper articles from East Asia and the United States. Daniel Balestrini has taught middle-school band in Citrus Heights, California, musicology in Mainz, Germany, and, since 2010, has worked for Prof. Dr. Heidrun Stoeger, Chair Professor of School Research, School Development, and Evaluation at the University of Regensburg, where he has been involved in the coordination of international research projects in gifted and talented education as well as in teacher education instruction.