Oktatás - Jog - Pedagógia Kutatócsoport

Oktatás - Jog - Pedagógia Kutatócsoport

Üdvözöljük kutatócsoportunk oldalán!

A kutatócsoport inter- és multidiszciplináris megközelítésben vizsgálja az oktatás és a jog, a pedagógia, a neveléstudomány és a jog kapcsolódási pontjait, találkozását. Érdeklődésének homlokterében a jog mint az oktatási tevékenység tárgya és kerete áll. Ebbe illeszkedve vizsgálja a jog – elsősorban nem jogászok számára – történő oktatását, e tevékenység pedagógiáját.

A kutatócsoport – igazodva inter- és multidiszciplináris jellegéhez – működését horizontálisan és az intézeti, kari határokon átnyúlóként határozza meg. Ezért noha az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet keretében működik, alapításában az ÁJK és a BGGyK munkatársai és doktoranduszai is részt vettek, és nyitott további érdeklődők csatlakozására nem csupán az Intézetből, de más intézetekből, az ELTE más karairól, illetve egyetemen kívülről is.