Products

Survey Report 
Publications based on these studies:
Background studies prepared in the first year of the research project:
 • Vámos, Á., Kálmán, O., Bajzáth, A.,  Rónay, Z., & Rapos, N. (2019): A pedagógusprofesszió és néhány más szakma professzionalizációja és folyamatos szakmai fejlődés modelljeik (Professionalisation in the teaching and some other professions and their models of continuous professional development). Manuscript.
 • Rapos, N., Bükki, E., Gazdag, E., Nagy, K., & Tókos, K. (2019): A folyamatos szakmai fejlődés és tanulás elméleti modelljei és vizsgálatának lehetséges rendszere – egyéni szint (Theoretical models and a framework of the empirical study of continuous professional development and learning - the level of the individual). Manuscript.
 • Lénárd, S., Kovács, I., Tóth-Pjeczka, K. & Urbán, K. (2019). A folyamatos szakmai fejlődés vizsgálatának lehetséges módjai a szervezeti szinten (Possible methods of studying continuous professional development at the level of the organisation). Manuscript.
 • Kopp, E. (2019): A pedagógusok tanulása és folyamatos szakmai fejlődése az oktatási rendszer szintjén (Teachers’ learning and continuous professional development at the level of the education system). Manuscript. 
 • Czető, K. (2019): Eredményesség és folyamatos szakmai fejlődés és tanulás: A tanári eredményesség modelljei és az eredményesség értékelésének megközelítései (Effectiveness and continuous professional development and learning: Models of teacher effectiveness and approaches of assessing effectiveness). Manuscript. 
 • Szivak, J., Fazekas, Á., Horváth, L., Némethné Tóth, Á., Rónay, Z., Saád, J., & Salát, M. (2019): A pedagógusok szakmai fejlődését, tanulását meghatározó rendszerkörnyezet szabályozási környezetének elemzése (Analysis of the system-regulatory environment regulating teachers’ professional development and learning). Manuscript.
 • Fehérvári, A., Fazekas, Á., Horváth, L., Paksi, B., Széll, K., & Bükki, E. (2019): Meglévő hazai és nemzetközi adatbázisok áttekintése, másodelemzése (Overview and secondary analysis of national and international databases). Manuscript.
 • Fazekas, Á. & Horváth, L. (2019): Pedagógusok folyamatos fejlődése másodelemzések alapján (Teachers’ continuous development based on secondary analyses). Manuscript.
 • Szabó, L., Chaw, E. Ph., Sandar, M., Lay, A. A. M., Maung, E. Ph., & Njenga, M. (2019): Módszertani trendek a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének kutatásában. Összefoglaló.(Methodological trends in the research of teacher continuous professional development. Summary).  Manuscript.
Conference presentation:
 • Rapos, N. (2019). MoTeL projekt – A pedagógusok szakmai fejlődésének és tanulásának megújuló értelmezése (MoTeL project - Renewed understanding of teacher professional development and learning). A tanítóképzés múltja, jelene V. - A tanárképzés múltja, jelene II. Szombathely, 6 June 2019. Conference presentation. http://mek.oszk.hu/19400/19447/19447.pdf 
 • Rónay, Z. (2019): Elmélet és gyakorlat - Jogi alapelvek érvényesülése a tanügyigazgatás szabályozásában (Theory and practice - Manifestation of legal principles in regulating educational administration). MSZT Oktatásszociológiai Szakosztály, 9 May 2019. Conference presentation. https://youtu.be/sR7n4vPrX34

Presentations in a symposium titled “Complex conceptualisation and new directions of research in teachers’ continuing professional development and learning” at the National Education Science Conference held on 7-9 November 2019 in Pécs. (https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/onk2019_absztraktkotet.pdf pp. 298-303.)

 •  A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése és tanulása – egyénből személy (Teachers’ continuing professional development and learning - from individual to person (Rapos, Nóra, Tókos, Katalin, Bükki, Eszter, Gazdag, Emma, Nagy, Krisztina)
 • A pedagógusok szakmai fejlődése és tanulása a szervezet és rendszer szintjén (Teachers’ professional development and learning at the level of the organisation and the system (Lénárd, Sándor, Kopp, Erika, Kovács, Ivett, Urbán, Krisztián, Tóth-Pjeczka, Katalin)
 • A pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása a hazai szabályozási rendszerben (Supporting teachers’ professional development in the national regulatory system  (Szivák, Judit, Rónay, Zoltán, Horváth, László, Fazekas, Ágnes, Salát, Magdolna, Saád, Judit)
 • Pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének egyéni és szervezeti összefüggéseinek empirikus vizsgálata (Empirical study of individual and organisational associations in teachers’ continuing professional development)  (Fazekas, Ágnes, Horváth, László).

Presentations in a symposium titled “Complex conceptualisation and new directions of research in teachers’ continuing professional development and learning” at the National Education Science Conference held online on 5-7 November 2020 (http://onk.hu/2020/downloads/ONK_2020_Absztraktkotet_vegleges.pdf pp. 394, 152):

 • A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének és tanulásának komplex kutatási megközelítése (Complex research perspective of teachers’ continuing professional development and learning)  (Halász, Gábor, Rapos, Nóra, Fehérvári, Anikó, Szivák, Judit, Tókos Katalin, Bükki Eszter) as part of the symposium “Hazai szakmai műhelyek kutatási megközelítései a pedagógusok szakmai fejlődéséről és tanulásáról” (Research perspectives of research projects in Hungary on teachers’ professional development and learning) 
 • A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének elméleti keretrendszere (AFM) a TALIS 2018 megállapításai tükrében (Theoretical Framework of teachers’ continuing professional development in view of TALIS 2018 results) (Némethné Tóth, Ágnes)