IKT oktatásmódszertani szaktanácsadó

A képzés célja

A képzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik az oktatás területén az eredményesség érdekében hatékonyan használják az információs-és kommunikációs technológia oktatást támogató eszközeit és alkalmazásait, beleértve a tanítási-tanulási folyamat tanórai és tanórán kívüli tevékenységeinek térbeli és időbeli kiterjesztését is. A képzés eredményeként a pedagógusok olyan innovációs készségre, célorientált eszközhasználatra és módszertani kultúrára tesznek szert, amellyel biztos alapon, hatékonyan tudnak akár a hagyományos, akár az újszerű módszertani megoldásokkal dolgozó oktatási-nevelési intézmények keretei között is tevékenykedni. A szakirányú továbbképzés megfelelő alapot adhat a pedagógusoknak a saját személyes tanulási környezetük továbbfejlesztéséhez is.