Kutatási témák, projektek

Kutatási témák, projektek

Kutatási témák

 • A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek vizsgálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén
 • Digitális kompetenciák a tanárképzésben
 • Tehetséggondozás a pedagógusképzésben
 • Pedagógiai innovációk támogatása a köznevelésben
 • Orientációs év bevezetése a szakképzésbe - Pilot program (Göd Piarista Szakképzés)
 • A szakmapolitikai elvárások értelmezése a mesterpedagógus programokban
 • Kétnyelvű képzés, kétnyelvű iskolák, óvodák kutatása
 • Egyházi iskolák, református iskolák
 • Nemzetközi óvodák kutatása
 • Óvodai szervezeti kultúra vizsgálatok
 • Tanárképzési programok összehasonlító elemzése
 • Tanári kompetenciák fejlődése a tanárképzésben
 • Tehetségkutatás – tehetséges tanulókat támogató tanulási környezet
 • A pedagógusok reflektív gondolkodása és gyakorlata
 • Interkulturális pedagógusközösségek működése
 • Marketing a köz- és felsőoktatásban
 • Oktatási intézmények online és offline kommunikációs tevékenysége
 • Digitális kompetenciák a pedagógusképzésben
 • A pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztési lehetőségei
 • Digitális technológiával támogatott tanulás és tanítás
 • Mentorok tanulása
 • Tanárok szakmai fejlődését támogató intézményi háttér
 • Videóval támogatott felidézés
 • Kutatásalapú tanárképzés
 • Diákok olvasási szokásai és a kötelező olvasmányok
 • Intézményvezetői nézetek a tanárok együttműködő tanulásáról

 Az elmúlt 3 évben elnyert pályázatok:

 • A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek vizsgálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén (NKFIH, vezető: Halász Gábor, 2018-)
 • EFOP 3.1.2./16-2016-0000: A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben (vezető: Szivák Judit, 2017-)
 • TÁMOP 3.1.5./12-2012-0001: A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása (vezető: Szivák Judit)
 • TÁMOP 4.1.2. B2-13/1: Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése (pillérvezető: Rapos Nóra, Szivák Judit, 2014-2016)
 • Erasmus+ Key Action 2 - Stratégiai partnerségek/felsőoktatási projektek 2015: In Out – Building Bridges in Teacher Education (vezető: Kopp Erika, 2015-2018)
 • Erasmus+ Key Action 2 - Stratégiai partnerségek/felsőoktatási projektek 2018: Promoting Inclusion in Society Through Education: Professional Dilemmas in Practice (PROMISE) (vezető: Kopp Erika 2018-)
 • Erasmus+ Key Action 2 - Stratégiai partnerségek/felsőoktatási projektek 2018: ReImagining Creative Democracy in Teacher Education (ReCreaDe) (vezető: Kopp Erika, 2018-)
 • EFOP-3.4.3.-16-2016-00011: A felsőoktatás hozzáférhetőségének javítása, komplex fenntartható tanulástámogatási környezet kialakítása, az oktatás innovatív megújítása az ELTE telephelyein (2018-)
 • Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie 676452: European Doctorate in Teacher Education (EDiTE): Transformative Teacher Learning for Better Student Learning within an Emerging European Context (vezető: Halász Gábor, 2015-)