Tanterv és követelmények

Tanterv és követelmények

1. TANTERVEK

A neveléstudomány MA képzés aktuális és korábbi évekre vonatkozó tantervei a Tanulmányi Hivatal oldalán, itt érhetőek el.

2. A  DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK

A diplomamunkával kapcsolatos formai és tartalmi követelmények

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar kutatási és publikációs alapelvei

 

3. A ZÁRÓVIZSGA MENETE

A záróvizsga forgatókönyve


A záróvizsga feltétele

A záróvizsgára elfogadott szakdolgozattal bocsátható a hallgató. A szakdolgozat elfogadása azt jelenti, hogy mind a témavezető, mind a szakfelelős által kijelölt opponens megismerte, és szövegesen illetve érdemjeggyel (2-5) értékelte a kész dolgozatot. Bármelyikük elégtelen (1) minősítése a szakdolgozat elutasítását jelenti.
A záróvizsga bizottságának összetétele
A vizsgabizottság az elnökből és a bizottsági tagokból (kérdező tanárok és/vagy témavezető és/vagy opponens) áll. Valamennyien tehetnek fel kérdéseket, részt vehetnek a szakmai diskurzusban,
A záróvizsga célja és menete
A záróvizsga középpontjában a szakdolgozat bemutatása, gyakorlati kifejtése és megvédése áll. A cél annak meggyőző bizonyítása, hogy a hallgató szakdolgozata témájában járatos, kellő szakértelemmel használta a szakirodalmat és a kutatási eszközöket. Eredményeit összefüggéseiben képes szemlélni és interpretálni; a kérdésekre, kritikai megjegyzésekre érdemben tud reagálni.
Az IKT-s eszközökkel támogatott prezentáció maximum 20 perces lehet. Ebben a keretben kell a szakdolgozat témáját, szakirodalmi hátterét, módszereit és eredményeit összefoglalni s lehetőleg reagálni a megismert bírálatokra. Ha a témavezető és az opponens kérdéseire adott válaszok nem illeszthetők a bemutatás menetébe, akkor a prezentáció végén kell kitérni azokra.
A vizsga másik hangsúlyos eleme szintén a szakdolgozatokhoz kapcsolódik: a bizottság tájékozódik a hallgatónak a témakörben felhasznált szakirodalmi ismereteiről. Ez elengedhetetlenné teszi, hogy a hallgató jól ismerje a témához tartozó friss szakirodalmat (és emlékezzen is rá). Kívánatos, hogy a hallgató elemző-értékelő módon viszonyuljon az olvasottakhoz, illetve ha a témájában a szakdolgozat beadása után esetleg megjelent lényeges tanulmány, szakkönyv, azokat is ismerje.
A záróvizsga értékelése
A hallgató teljesítményét a záróvizsga bizottság értékeli, közösen állapítják meg a jegyeket.
A záróvizsga eredményét 4 részjegy képezi:

  • a-b: a témavezető és az opponens osztályzata a szakdolgozatra
  • c: a dolgozat bemutatására és védésére kapott érdemjegy
  • d: a szakirodalmi tájékozottság értékelése osztályzattal – ez utóbbi duplán számít a záróvizsga eredményébe.

A bizottság dönt arról – figyelembe véve a témavezető és az opponens által adott jegyet, a szakdolgozat gyakorlati részének megvalósítását és a hallgató záróvizsgai védését –, hogy milyen szakdolgozati érdemjegy kerüljön a vizsgázó dokumentumaiba.