Múzeumpedagógiai szaktanácsadó

Múzeumpedagógiai szaktanácsadó

A képzés célja

A négy féléves múzeumpedagógiai szaktanácsadó továbbképzés célja olyan képzőművészeti, történettudományi, természettudományi, művelődéstörténeti és pedagógiai/andragógiai ismeretek átadása, melyek birtokában a végzett szakemberek képesek lesznek múzeumi keretek között tanórákat, szakköröket, felnőttek csoportjainak, családoknak fakultatív foglalkozásokat tartani – figyelemmel az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek biztosítására is.