A kutatás bemutatása

A kutatás bemutatása

Helyi-intézményi oktatási innovációk keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása

„INNOVA KUTATÁS”

A 2016 februárjában indult Innova kutatás a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával zajlik (OTKA/NKFIH azonosító: 115857) az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet keretei között működő Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoportban. A kutatás vezetője Halász Gábor egyetemi tanár.
A kutatás célja annak vizsgálata, hogy a központi szintről nem koordinált, mikro-szintű (helyi/intézményi) innovációk hogyan keletkeznek, milyen módon terjednek, és milyen hatást gyakorolnak az oktatási rendszerek makro-szintű (rendszerszintű) változásaira, különös tekintettel a tanulási környezetet érintő innovációkra. A kutatás a közoktatási fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusait vizsgáló korábbi OTKA kutatásunk (ImpAla kutatás) folytatásának tekinthető, attól döntően abban tér el, hogy a hangsúlyt a makro-szintről a mikro-szintre és a top-down beavatkozásokról a bottom-up változásokra helyezte át. Korábbi előzményeknek tekinthetőek az oktatási ágazati innovációs stratégia, majd ennek későbbi kiegészítése, az „Okos köznevelés” stratégiamegalkotását megalapozó kutatások. Ugyancsak közvetlen előzményt alkotnak közoktatási tudásmenedzsment rendszerrel kapcsolatos korábbi kutatások. A kutatás első szakaszában az általános elméleti összefüggések feltárása zajlik, második szakaszában az oktatási rendszer valamennyi alrendszerére (iskolaelőtti nevelés, közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés) kiterjedő empirikus vizsgálat folyik. A kutatás keretei között az oktatási innováció iránt érdeklődő külső partnerek bevonásával rendszeresen találkozó szakmai műhelyt („Innova műhely”) működtetünk, ahol a korábbi kutatások eredményeinek, a kutatást orientáló elméleti modelleknek, a fejlesztett vizsgálati eszközöknek és az elkészült produktumoknak a megvitatása zajlik.
A kutatással kapcsolatban információ kérhető a kutatás vezetőjétől (halasz.gabor@ppk.elte.hu) és a kutatási asszisztenstől (nagy-radli.dalma@ppk.elte.hu).