Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport

Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport

Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport

A Felsőoktatás- és Innováció-kutató Csoport (FICs) 2015 szeptemberében jött létre a korábbi Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központból (FMIK).
A kutatócsoport által végzett kutatások két nagy tartalmi területének egyike a felsőoktatás-kutatás, különös tekintettel a tanulás és tanítás, valamint a szervezeti-vezetési folyamatok területére. A másik terület az oktatási ágazati innovációs rendszer folyamatainak kutatása, beleértve ebbe mind a mikro-, mind a makroszintű folyamatokat.
A kutatócsoport az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének részeként működik. Intenzív együttműködésre és tudásmegosztásra törekszik saját szűkebb munkatársi közösségén belül éppúgy, mint a PPK tágabb szervezeti környezetében. A kutatócsoport feladata a Neveléstudományi mesterképzés keretein belül működő felsőoktatás-pedagógia specializáció gondozása. Ennek keretein belül a hallgatók bevonására épülő probléma-alapú tanulást támogató innovatív tanulásszervezési módszerek alkalmazására törekszik.

A kutatócsoport több pályázat megvalósításában játszott és játszik szerepet. Különösen említést érdemelnek az alábbiak:
•    ImpAla kutatás (lezárult)
•    Innova kutatás (folyamatban)
•    MoTeL kutatási projekt (folyamatban)
•    EDiTE Horizon2020 projekt (folyamatban)
•    MARIHE Erasmus Mundus projekt (folyamatban)
•    Az oktatók szakmai fejlődése és szervezeti támogatottsága (folyamatban)
•    Szorongás helyett énhatékonyság (folyamatban)
Kutatási témáink
Az Innova kutatás a közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusait vizsgáló ImpAla kutatás folyatatása. Ennek keretei között két nagymintás adatfelvétel történt, melyek lehetővé teszik a magyar oktatási rendszerben zajló innovációs folyamatok elemzését. Mindkét kutatásban széleskörű disszeminációs tevékenység zajlott, illetve zajlik. Az Innova kutatás iránt jelentős nemzetközi érdeklődés mutatkozik (az itt alkalmazott megközelítést felhasználják többek között az OECD által tervezett átfogó innováció-mérési programban).
A fent említett projektek közül az utóbbi kettő az Európai Unió által támogatott nemzetközi oktatási együttműködés, amely egyetemek közötti konzorciális együttműködésben valósul meg. Ezek közül az EDiTE program több kutatási elemet is tartalmaz. Ennek egyik komponense a „Teacher learning in schools as innovative learning environments, in the context of curriculum reforms and educational development interventions” című kutatás.

Egy másik komponens az egyetemek és iskolák közötti partnerség elemzésére és fejlesztésére irányuló kutatás. A MARIHE Erasmus Mundus programban az ELTE PPK feladata a „Tanulás és tanítás a felsőoktatásban” specializáció gondozása, amelyhez ugyancsak kapcsolódnak a területtel kapcsolatos kutatások.