Kutatási terv

Kutatási terv

 Angol nyelvű kutatási terv

Alapfogalmak

Digitális transzformáció (DT): „rohamosan kibontakozó folyamat, amelynek keretében a digitális innovációk alapvetően alakítják át a fennálló értékteremtési folyamatokat az erőforrások közötti kapcsolatok újrakombinálásával vagy új erőforrások létrehozásával” (Skog, Wimelius & Sandberg, 2018, p. 432.)

Innováció: „új vagy továbbfejlesztett termék vagy folyamat (vagy kombinációi), amely jelentős mértékben eltér az egység korábbi termékeitől vagy folyamataitól és amely a potenciális felhasználók rendelkezésére áll (termék) vagy bevezetésre került az egység működésében (folyamat)” (OECD/Eurostat, 2018, p. 20.)

Képesség ökoszisztéma: „munkaerőpiaci kompetenciák (tudás, képesség, attitűd) önfenntartó hálózata egy adott iparág vagy régió vonatkozásában” (Windsor, 2008, p. 5.)

A kutatási keretrendszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kutatási stratégia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kutatás ütemezése

 

 

 

 

 

 

 

 Munkaterv

1. év (2020. szeptember - 2021. augusztus)

1. szakasz: a kontextus elemzése (M3-12)

Az első szakasz célja a tanári szakma képesség ökoszisztéma összefüggéseinek elemzése a digitális transzformáció fényében. Itt kevert módszertan keretében a meglévő adatbázisok felhasználásával (az Innova adatbázis másodlagos elemzése a digitális innovációkkal kapcsolatban), a releváns munkaerő-piaci és társadalmi-gazdasági statisztikai adatok feltárásával (KSH, Eurostat stb.), dokumentumok elemzésével (a vonatkozó stratégiai és szakpolitikai dokumentumok, intézményi stratégiák) és félig strukturált interjúk segítségével (pl. tapasztalt tanárok, kezdő tanárok, hallgatók, tanárképzők, szakmai szervezetek és a munka világának képviselői stb.) tárjuk fel az összefüggéseket.

A projekt során egy workshopot tartunk (fókuszcsoport, M7) az érdekelt felekkel innovatív kutatási módszereket alkalmazva (mint például az ügyfélélmény feltérképezése és personák létrehozása) a környezeti dinamikák feltárása érdekében.

E szakasz fontos eredménye lesz a második szakasz számára készülő skála fejlesztése, ami arra vonatkozik, hogy az egyének hogyan érzékelhetik a digitális transzformáció hatásait és kihívásait munkájuk és szervezetük szempontjából.

Az első szakasz eredményeinek összefoglalásával egy angol nyelvű cikket tervezünk egy Q1-es folyóiratban, és az előzetes eredményeket nemzetközi oktatási konferenciákon is bemutatjuk (például ATEE, ECER, EARLI, EAIR).

Felkérünk egy Szakmai Tanácsadó Testületet, hogy útmutatást és visszajelzést nyújtson a projekthez. A Szakmai Tanácsadó Testület a projekt elején ülésezik.

2. év (2021. szeptember - 2022. augusztus)

2. szakasz: a dinamikák feltárása (M13-M18)

A második fázist kvantitatív kutatásként tervezük, online kérdőívet készítünk a következő modulokkal:

  • Általános, demográfiai kérdések

  • Saját fejlesztésű skála a digitális transzformáció észleléséhez (az 1. szakasz eredményei)

  • Tanulószervezeti kérdőív (DLOQ) (Marsick és Watkins, 2003)

  • Oktatáók digitális kompetenciájának felmérése (DigCompEdu) (Redecker és Punie, 2017)

  • Digitálisan kompetens oktatási szervezetek kérdőív (DigCompOrg) (Kampylis et al., 2015)

  • A versengő értékek modell alapján a szervezeti kultúra (Cameron és Quinn, 2011)

Az online kérdőívet (Qualtrics szoftverrel) a magyar iskolák reprezentatív mintáján és a pedagógusképzésben is részt vevő felsőoktatási intézményekhez juttatjuk el. A kérdőív a szervezetre és az egyénre is összpontosít. Az iskolai kérdőívek kontextuális inputként szolgálhatnak a felsőoktatási elemzésben.

E szakasz fő célja a javasolt moderált meditációs modell tesztelése az oktatási és a felsőoktatási környezetben is.

A második szakasz fontos eredménye a különleges esetek azonosítása, amelyek alapot nyújtanak, a harmadik szakaszban végzett esettanulmányokhoz.

A második szakasz eredményeinek összefoglalásával egy angol nyelvű cikket tervezünk egy Q1-es folyóiratban, és az előzetes eredményeket szintén bemutatjuk hazai és nemzetközi oktatási konferenciákon (pl. ATEE, ECER, EARLI, EAIR és ONK).

3. szakasz: esetek értelmezése (M19-28)

A harmadik szakasz az előző szakaszban azonosított egyedi esetek felfedezésére összpontosít (esettanulmányként). Kvalitatív megközelítést alkalmaznak a különböző képzési programok adaptációs stratégiáinak és dinamikájának feltárására félig strukturált interjúk (az oktatókkal és a képzési programfelelősökkel) és dokumentumelemzés (pl. képzési és kimeneti követelmények, az oktatói munka hallgatói véleményezése, a képzés munkaerő-piaci eredményei) segítségével.

Összegezve a harmadik szakasz eredményeit, az előzetes eredményeket bemutatjuk hazai és nemzetközi oktatási konferenciákon (pl. ATEE, ECER, EARLI, EAIR és ONK).

A Szakmai Tanácsadó Testület a projekt közepén is ülésezik.

3. év (2022. szeptember - 2023. szeptember)

4. szakasz: Az eredmények összegzése (M29-35)

A kutatási projekt utolsó szakasza az eredmények szintetizálása. Ebben a folyamatban a teljes kutatási projektet többesetes beágyazott esettanulmányként kezeljük, ahol információkat gyűjtöttünk a kontextusra vonatkozóan, átfogó áttekintést kapunk a dinamikáról, amelyre összpontosítunk, és több esettanulmányunk is bemutatja azokat a területeket, amelyekből a következtetések levonhatók.

Az eredmények alapján összefoglaló könyvet készítünk, és az eredményeket nemzetközi oktatási konferenciákon is terjesztjük. A kutatási projekt lezárásával megpróbáljuk feltárni azokat a kérdéseket és dilemmákat, amelyek a további kutatásra adhatnak lehetőséget.

Végül a Szakmai Tanácsadó Testület a projekt végén is összeül.