Projektesemények

Projektesemények

2021. szeptember 17-18. Budapest - az első személyes projekttalálkozó

Az All Inc! Building LGBT friendly schools across Europe (2020-1-NL01-KA201-064556) ERASMUS+ projekt megvalósítása 2020. szeptemberében indult, azonban a járványhelyzet miatt a félévente esedékes projekttalálkozók eddig online formában valósultak meg. A második ilyen eseménynek az eredeti tervek szerint Budapest, azon belül is az egyik magyarországi résztvevőként az ELTE PPK adott volna otthont májusban. Az Európa szerte akkor hatályos intézkedések miatt a személyes találkozó csak most, 2021. szeptember 17–18-án valósulhatott meg. A találkozón a 8 részt vevő országból valamennyi egyetemi és csaknem az összes középiskolai partner képviseltette magát. A jó hangulatú péntek esti kötetlen programot szombaton már érdemi munka követte.

Az eseményt a projekt koordináció részéről Lotte Geunis (Maastricht University) nyitotta meg, a házigazda nevében pedig a magyarországi témavezető Rónay Zoltán köszöntötte, aki megnyitó beszédében elmondta, kiemelt jelentősége van annak, hogy az első személyes találkozónak épp most és épp Budapest ad otthont. Ez támogató üzenet mindazok számára, akik elkötelezetten küzdenek az LMBT+ közösség tagjainak egyenlőségéért és az őket is megillető egyenlő bánásmódért. Kiemelte, hogy emiatt különösen is fontos, hogy a projektben Lengyelország is képviselteti magát. Beszédében hangsúlyozta, hogy a résztvevők mindannyian tisztában vannak azzal, hogy a fiatal korosztály szexuális orientációtól és nemi identitástól függetlenül is különösen sérülékeny, azonban azoknak, akiknek kifejezetten ezzel kell megküzdeniük, kiemelt támogatásra van szükségük. Érezniük kell, hogy nem egyedül kell szembenézniük azzal, ha másnak érzik magukat, nem kell félniük attól, hogy vágyaik miatt zaklatás, üldözés áldozataivá válnak, szerethetik egymást anélkül, hogy bárki, különösen osztálytársaik megaláznák őket. Az iskolának biztonságos helynek kell lennie minden egyes gyermek számára, nemre, nemi identitásra, szexuális orientációra tekintet nélkül. A tanároknak, de még az iskolatársaknak is kötelezettségük ezt biztosítani és ha szükséges, megvédeni. Rónay hozzátette, hogy ez természetesen nem a valóság, de annak kellene lennie, és akik a projektben részt vesznek, ebből a célból fogtak össze, ezért dolgoznak, ez a küldetésük.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Klaus Streicher, a Német Szövetségi Köztársaság Budapestre akkreditált nagykövethelyettese. Streicher úr köszöntőjében elmondta, hogy kiemelt figyelemmel követik a projekt alakulását, amelyben Németország is részt vesz. Hozzátette, hogy messzemenőkig egyetértenek a projekt céljaival, azokat fontosnak és támogatandónak tartják.

Az ezt követő rövid diszkusszió után a résztvevők áttekintették a projekt előrehaladását, az eddig eredményeket és a közeljövőben a partnerek előtt álló feladatokat, majd számbavették a technikai (adminisztratív és pénzügyi) kötelezettségeket és elvégezték az aktuális teendőket.

Majd egyrészt értékelték a hamarosan záródó (tanulói, tanári, szülői, iskolai segítői, valamint a tanárképzésben részt vevő hallgatói és oktatói célcsoportot érintő) kutatási fázisban elvégzett munkát, valamint az arról szóló tudományos eredményeket bemutató kutatási jelentést bevezető országtanulmányok befejezéséhez szükséges lépéseket. Az adott projektelemért felelős kollégák ismertették LMBT+ barát iskolák vízióját, amelyet a partneriskolák közreműködésével alakítottak ki. Emellett az élő könyvtár (output 6) kialakításának és megvalósításának állásáról is kaptak részletes tájékoztatást. Végül közösen alakították ki az iskolák számára rendelkezésre bocsátandó eszközök (tool kit) koncepcióját, számos ötletet fogalmazva meg.

A viszonylag kellemes időjárásnak köszönhetően a projekttalálkozó szünetében a résztvevők a Kazy tetőteraszán frissültek fel. A projekttalálkozó közös vacsorával majd fakultatív programként esti belvárosi sétával zárult.


2022. február 3-6. Cádiz

A projekttalálkozó helyszíne a Cádizi Egyetem Orvosi Kara volt. A napirend az alábbiak szerint alakult:

 • Francisco Piniella Corbacho, a Cádizi Egyetem rektora köszöntötte a résztvevőket.
 • A budapesti találkozó jegyzőkönyvének áttekintése, a tennivalók listájának ellenőrzése.
 • A projekt jelenlegi helyzetének áttekintése - különösen a kutatás eredményeinek megvitatása, az eredmények okainak megvitatása.
 • Az eredmények áttekintése.
 • Csoportos megbeszélés a fogalmak összekötő értelmezéseiről és értelmezéseiről.

A csoportbeszélgetések eredménye az volt, hogy több fogalomnak eltérő értelmezése van, ami megnehezíti a közös nyelv megteremtését ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban (pl. a gender vs. sex a magyarban ugyanazzal a szóval leírt nem, vagy friend vs. girl/friend a magyarban (barát/nő). Az egyik legfontosabb eredmény az volt, hogy a tervezett beavatkozásunk célcsoportja (a tanulók) természetes módon és mindennap használja a kifejezéseket, szemben a legidősebb generációval, amelynek tagjai igyekeznek meghatározni és elmagyarázni ezeket a kifejezéseket épp nekik.

 

 • Az iskolák számára tervezett intervenciós eszközök (toolkit) áttekintése országonként (8 db) és megvitatása
 • Az output megvalósításának előrehaladásánek véglegesítése, megállapodás az iskolai partnerel a feladataikról.
 •  Online találkozás Agata Zaporával és kollégájával a lengyelországi Equality plan egyik alkotójával és működtetőjével (Lengyelország).

Meglepő volt, hogy egy ilyen projektet egy olyan országban meg lehet valósítani, mint Lengyelország. Kaptunk néhány ötletet, hogyan lehetne egy hasonló projektet Magyarországon megvalósítani. Alulról felfelé építkező módszert alkalmaztak, a közösségi médián keresztül kezdték a diákok elérését, és arra ösztönözték őket, hogy osszák meg véleményüket az iskolájukról, hogy az iskolák részt vehetnének-e a projektben. Kétszintű ellenőrzést alkalmaztak a "trollok" kiszűrésére. Segített, hogy sok magániskola vett részt a projektben, és sok olyan önkormányzati iskola, amely úgynevezett LMBT-barát övezetekben működik. Ezért nem volt túl nehéz megszerezni a helyi hatóságok beleegyezését. Ez pedig lehetővé tette az önkormányzati iskolák részvételét. A nagy különbség, hogy Magyarországon már nincsenek önkormányzati iskolák.

 • Pénzügyi és adminisztratív kérdések
 • Kommunikáció, értékelés, disszemináció, honlap és eTwinning
 • Multiplier events
 •  Alapvető információk a nemzetközi multiplikátor eseményről és a nemzeti szintű multiplier events előkészítéséről.
 • IPiE 2022 - Tájékoztatás a projektről és az áprilisban megrendezésre kerülő konferenciáról.

Következő projekttalálkozó Mytiliniben, Görögországban lesz május 27-29 között.