Rendezvények

1.Rejtett történetek az életreform-mozgalmak és művészetek nemzetközi konferencia 2019.01.17-18. Műcsarnok, Budapest

http://mucsarnok.hu/program/programok.php?mid=supMEvYfNdqwOXhvPDIHuN

2. Monte Verità nap a Műcsarnokban 2019.01.15.

http://mucsarnok.hu/program/programok.php?mid=1RVUZGXSrcaxSGHD2LBPwe

3. Fény-Árnyék Ima | Földiné Irtl Melinda - Pálosi István, 2019.01.17.

http://mucsarnok.hu/program/programok.php?mid=1wvmMJlD4PU9lisjtkDQK1&tax=

4. ŐSÖK ÉS UTÓDOK - Hamvas Béla nap a Műcsarnokban | a Hamvas Béla Alapítvány közreműködésével, 2019.01.20.

http://mucsarnok.hu/program/programok.php?mid=ppEfKfY4smqEpPBbj6ZKYm&tax=

5. Rejtett történetek | az életreform-mozgalmak és a művészetek c. kiállítás 2018.10.06-2019.01.20.

http://mucsarnok.hu/kiallitasok/kiallitasok.php?mid=YnvqFLjsiAaZrxnOyTDOIJ

6. Ez kit érdekel? Képzettársítások az iskoláról, 2018.03.13-2018.06.10.

http://mucsarnok.hu/kiallitasok/kiallitasok.php?mid=nZaqabIeSO5mZfdOEPnC7L

7. A protestantizmus művelődéstörténeti szerepe, különös tekintettel a 19-21. századi oktatásügyre,2017.09.07-2019.09.08., Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

https://www.ppk.elte.hu/hir?id=NW-904

https://www.elte.hu/media/0a/f3/9df9dce0c0e86364b3ad704918f51a1c43c76e18671a87d939f0420d454a/reform%C3%A1ci%C3%B3%20500.pdf

http://pedagogiatortenetiszemle.hu/index.php/ptszemle

8. Reformpedagógia és életreform – elméleti megközelítések, új kutatási eredmények c. tudományos szimpózium, 2017. 07.07-2017.07.09., Eger

https://www.researchgate.net/publication/317971167_REFORMPEDAGOGIA_ES_ELETREFORM_-_ELMELETI_MEGKOZELITESEK_UJ_KUTATASI_EREDMENYEK_Program_es_absztrakt_kotet

9. Könyvbemutató, 2017.04.11., ELTE BTK Zenei Tanszék

https://www.elte.hu/content/konyvek-a-nevelestudomanyrol.e.8546

10. Golnhofer Erzsébet születésnapja, 2016.10.25., ELTE PPK, Budapest

http://www.ppk.elte.hu/nevtud/esemenyek/golnhofere_szn

11. Survival of utopias: life reform and progressive education – an Austrian and Hungarian comparative research, International Symposium, 3-6/Juli 2016, Eger

http://real.mtak.hu/37948/1/Programf%C3%BCzet_2016.pdf

12. Hazai műhelyek - nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi konferencia, 2016. december 9-10, Pécs

http://nevtudphd.pte.hu/content/meghivo-nevelestorteneti-konferenciara

13., Németh András születésnap,2015.11.06., Budapest

http://mek.oszk.hu/14600/14688/pdf/14688.pdf

14. Regional and national tendencies in history of educational science between 1945 and 1990 in totalitarian and democratic states in Central Europe International Symposium, 1-2. October 2015, Budapest

15. Neveléstudományi modellek Közép-Európában a 20. század második felében – kutatási eredmények, elméleti, módszertani megközelítések címmel, tudományos tanácskozás. 2014. május 16. , Budapest

16. „Folytonosság és átalakulás a magyar neveléstudományban a nagy történelmi korszakváltások idején (1940–1970)” című műhely konferencia 2014. február 7–8. , Budapest

https://www.elte.hu/content/a-magyar-nevelestudomany-1940-es-1970-kozott.e.5201

17. Új elméleti megközelítések, módszertani sokszínűség a pedagógiatörténetben, 2013.11.30., Budapest

18. Továbbélő utópiák II: Életreform törekvések intézményesülése a 20. század első felében - Nemzetközi és hazai recepciós folyamatok a korabeli társadalom, pedagógia és a művészetek tükrében (Survival of utopias II. : Institutalisation of life reform ambitions in the first half of  the 20th century) Nemzetközi Konferencia/ International Conference, 2013. április 11-13. / 11-13 April 2013, Komarno

https://www.researchgate.net/publication/303610758_Survival_of_utopias_II_Institutalisation_of_life_reform_ambitions_in_the_first_half_of_the_20th_century_Nemzetkozi_Konferencia_International_Conference_2013_aprilis_11-13_11-13_April_2013_Selye_Janos_

19. Továbbélő utópiák: életreform törekvések a 20. század első felében. Recepciós és intézményesülési folyamatok a korabeli magyar társadalom, pedagógia és a művészetek tükrében. Tudományos szimpózium, 2013. január 17-18. ,Budapest

https://mi.btk.mta.hu/hu/repertorium/17-esemenyek/270-tovabbelo-utopiak-eletreform-torekvesek-a

20. „Mozdulat”. A magyar mozdulatművészet a korabeli társadalom és művészet tükrében, tudományos szimpózium, 2012.09.07. Iparművészeti Múzeum, Budapest

file:///C:/Users/a/Downloads/Mozdulat_nyomdanak.pdf

21. Életreform – reformpedagógia – mozdulatművészet workshop, 2012.02.10, Budapest

https://www.elte.hu/content/eletreform-reformpedagogia-mozdulatmuveszet.e.6291

22.  XI. Országos Neveléstudományi Konferencia ONK, Közoktatás, Pedagógusképzés, Neveléstudomány - a múlt értékei és a jövő kihívásai 2011.11.03-2011.11.05, Budapest

http://onk2011.elte.hu/

23. A tanárképzés Európában – történeti előzmények, aktuális fejlesztések és reformok” című nemzetközi szimpóziumon, 2011. október 7–9. , Eger

https://www.elte.hu/content/nemzetkozi-szimpoziumon-vettek-reszt-a-ppk-kutatoi.t.8549

24. Die Lehrerbildung in Europa – Geschichte, Struktur und Reform, Internationaler Workshop, 25. – 27. februar 2011., Eger

https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/32148/Nemeth_Skiera_Lehrerbildung_03.07.2012_u.pdf?sequence=1&isAllowed=y

25. Erziehung, Bildung und Kultur. Internationaler Workshop, 2010. október 7-9, Eger

26. Családképek – a képelemzésekre vonatkozó kutatási módszerek alkalmazása a pedagógiatörténeti kutatásokban, 2009. 10.19-21, Budapest

27. Normalität, Abnormalität und Devianz. Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwalzungen in der Moderne, Internationales Symposion, Oktober 9-11. 2009. Eger

28. Pädagogische Strömungen in der k.u.k. Monarchie, Internationale Konferenz, 24. - 25. April 2009, Fürstenfeld