Intézet

Intézet

A Neveléstudományi Intézet

A Neveléstudományi Intézet

Az Intézet feladata:

  • a neveléstudomány sokrétű tudományterülete elméletileg megalapozott és tényekre támaszkodó, a gyakorlatban is alkalmazható tudástartalmainak magas szintű oktatása mindhárom képzési szinten,
  • nemzetközileg is mérvadó kutatási tevékenységgel hozzájárulni a tudományos fejlődéséhez, a tudományos ismeretek bővüléséhez,
  • biztosítani az ELTE tanárképzésének tanári felkészítéshez tartozó pedagógiai tárgyainak oktatását, valamint támogatni a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését a pedagógus-továbbképzésben.