Oktatás

Oktatás

Oktatási alapelvünk a biztos elméleti bázis megteremtésén túl annak gyakorlatba ágyazása. Hisszük, hogy a hatékonyság kulcsa az elmélet és a gyakorlat tudatos összekapcsolása.

A Neveléstudományi Intézet ezért nagy hangsúlyt helyez a tudományos szakmai szervezetekkel és a munkaerőpiac szereplőivel való kapcsolatépítésre és ápolásra. A több száz partnerből álló kapcsolati hálónk biztosítja a professzionális kutatások és szakmai együttműködések lehetőségét, továbbá a hallgatóink igényeinek és érdeklődésüknek megfelelő szakmai gyakorlati helyet.
Oktatóink – oktatási feladataikon túl – országos és nemzetközi kutatásokban és fejlesztésekben való részvételükkel biztosítják a hiteles, naprakész és gyakorlatias tudás közvetítését.  
Hallgatóink számára biztosítjuk, hogy kutatócsoportjainkban folyó kutatói-fejlesztői tevékenység révén bekapcsolódjanak a tudományos közéletbe, aktívan részt vegyenek a különböző projektekben és valódi kutatói tapasztalatra tegyenek szert.
Képzési portfóliónk az élethosszig tartó tanulás elvén alapul, a képzés teljes spektrumát lefedi az alapszaktól (BA) egészen a doktori képzésig.

Kapcsolódó képzéseink:

  • pedagógia BA
  • neveléstudományi MA
  • Educational Science MA
  • tanárképzés
  • továbbképzések, oklevelet nyújtó képzések
  • doktori képzés
  • idegen nyelvű képzések

Ismerje meg munkatársainkat, képzéseinket, kutatócsoportjainkat, kutatásainkat!