Pedagógia BA

Pedagógia BA

Pedagógia BA

Pedagógia BA

Ki az ideális jelentkező?

Akit érdekel…

 • a nevelés, oktatás és képzés,

 • a pszichológia, az emberi kapcsolatok és a személyiségfejlődés,

 • a kommunikáció, a kultúra és a tanulás,

 • a különböző helyzetben lévő társadalmi csoportok, 

 • nevelés és oktatás kutatása, fejlesztése,

 • a pedagógiai innováció.

A végzett pedagógia szakos kompetenciái…

 • érti a nevelés-oktatás társadalmi meghatározottságát,
 • képes nevelési-oktatási tevékenységek tervezésére, szervezésére, elvégzésére és az iskolában folyó nevelő-oktató munka segítésére,
 • közreműködik programok, projektek tanterv, tananyag- és módszertani megoldások fejlesztésében, a pedagógiai gyakorlat és intézményfejlesztésben,
 • magas fokú együttműködési és kommunikációs készséggel rendelkezik,
 • képes a pedagógiai problémákat érzékelni, a jelenségeket elemezni, pedagógiai kutatásokban részt venni, tényeken alapuló megoldásokban gondolkodik,
 • adekvát konfliktuskezelési technikákat alkalmaz,
 • járatos az IKT-eszközök alkalmazásában.

Specializációk

 • Oktatásszervező, -fejlesztő pedagógiai asszisztens
 • Gyerek- és diákcsoportok asszisztense
 • Digitális pedagógiai asszisztens

 

Az Intézet nemzetközi partnereiről itt tudsz tájékozódni.                  

 

Továbbtanulási lehetőségek

A pedagógia szakon végzők tovább tanulhatnak a neveléstudomány, az andragógia, valamint a társadalmi befogadás tanulmányok mesterképzésen. 

Elhelyezkedési lehetőségek

A nevelés és az oktatás az egyik legtöbb embert foglalkoztató ágazat.

A lehetséges feladatkörök, munkahelyek:

 • munkahelyi továbbképzések, hazai és nemzetközi fejlesztési-kutatási projektek, tréning, HR, pályatanácsadás,
 • vállalati eLearning tananyagok kidolgozása, nyílt kurzusok tervezése és elkészítése,
 • felnőttképzés, oktatásszervezés, 
 • digitális oktatási fejlesztések, projektek szakmai támogatása;
 • óvodák, általános és középiskolák, kollégiumok, felsőoktatási intézmények,
 • átmeneti otthonok, nevelőotthonok, tanodák,
 • családsegítő és gyermekjóléti központok, nevelési tanácsadók, szakszolgálatok,
 • állami és önkormányzati hivatalok, fejlesztő- és kutatóintézetek,
 • magáncégek, kis- és nagyvállalatok,
 • egyházak, múzeumok, könyvtárak,
 • civil és nonprofit szervezetek.