Szakmai műhely

Szakmai műhely

Szakmai műhelyek, workshopok

1. Az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet és a Neveléstudományi Intézet közös szakmai délelőttje

2018. január 30-án, melynek témái a következők voltak a két intézet, illetve a jelen lévők személyes, rövid szakmai bemutatkozása: a főbb kutatási irányok, aktuális és tervezett pályázatok

A Neveléstudományi Intézet kutatócsoportjainak prezentációi

Kutatás: a közös kutatási témák - egyénileg kinek milyen tervei, lehetőségei vannak, amelybe ugyancsak egyénileg a másik intézetből be lehetne csatlakozni

Oktatás: ’Multikulturális/interkulturális pedagógia alapjai’ kurzus megjelenése a tanárképzésben;  az IPPI-n folyó angol nyelvű képzés tapasztalatai; TDK/OTDK – az együttműködés lehetőségei

Oktatás-kutatás: Multikulturális/interkulturális nevelés témájú szöveggyűjtemény készítése

2. "The Learning Teacher" műhelykonferencia

2017. április 25-én tartotta magyar és angol nyelven műhelykonferenciáját az Intézet.

A műhelykonferencia részletes programja.

A műhelykonferencia előadásainak prezentációi itt érhetőek el.

Az Edite projekt kutatóinak absztraktjai.

3. Szakmai nap az Intézet címzetes docenseivel.

2017 március 28-án L. Ritók Nóra, Sáska Géza és Aáry-Tamás Lajos szakmai műhely keretében mutatták be munkájukat, kutatásaikat. Ezt beszélgetés követte az együttműködés lehetőségeiről az oktatásban és kutatásban.

L. Ritók Nóra (Igazgyöngy Alapítvány) prezentációja

Sáska Géza oktatáskutató prezentációja

Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosa - a Hivatal oldala, ahonnét a Hivatal éves jelentései is letölthetőek

4. Päivi Tynjälä finn oktatáskutató (University of Jyväskylä) látogatása és előadásai a Neveléstudományi Intézetben és a Neveléstudományi Doktori Iskolában 2017. március 20-22-én

A március 21-ei, az Intézet kutatócsoportjaival folytatott szakmai találkozó prezentációja

A március 22-én tartott Work-Related Learning in Higher Education című előadás prezentációja

5. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara és a Savaria Egyetemi Központ 2017. február 7-én közös szakmai napot tartott.

Program

10.00 Köszöntő – Fehérvári Anikó

Intézetek, kutatócsoportok bemutatkozásai

10.10-10.35 Bemutatkozik a szombathelyi tanárképzés: új megoldások a képzésben, a hallgatók nyomon követése a képzés során, kapcsolattartás a gyakorlóiskolákkal

10.35-11.30 a Neveléstudományi Intézet kutatócsoportjainak bemutatkozása:

11.30-12.00 IPPI bemutatkozó

Képzési profil és ennek alakulása, fejlődése;

12.00-12.30 Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet bemutatkozó:

12.30-13.00 Iskolapszichológia Tanszék bemutatkozó:

13.00-13.45 Szendvicsebéd

13.35-14.00 A Neveléstudományi Doktori Iskola bemutatása

14.00 -15.15 World cafe az alábbi témákban:

  • A felsőoktatás/tanárképzés aktuális (helyi) problémái (Horváth H. Attila)

  • Sikeres oktatói módszerek (Rapos Nóra)

  • A hallgatók tanulási útjának támogatása (Kálmán Orsolya)

  • Multikulturalizmus a pedagógus továbbképzésben - módszerek, eszközök, jó gyakorlatok (Páva Rita)

  • A Harmadik Kor Egyeteme - az idősek tanulásának lehetséges támogatási formái (Benkei-Kovács Balázs, Sipos Petra)

15.15-16.00 Asztalfelelősök összefoglalói, zárás

6. 2016. április 26-án tartotta meg szakmai műhelyét a Pedagógiai Innovációk és Társadalmi Esélyek Kutatócsoport a nemzetközi szervezetek oktatással kapcsolatos kutatási programjai témakörében 

A szakmai műhely célja, hogy bemutassa a nemzetközi szervezetek égisze alatt futó oktatási projektek, vizsgálatok legfontosabb jellemzőit. A műhely elsősorban az OECD nemzetközi szintű és az Eurydice hálózat – amely Európa oktatási információs hálózata – európai szintű vizsgálatait, kutatásait járja körül. A szakmai műhely során Széll Krisztián többek között bemutatta az OECD legfontosabb oktatáshoz (is) kapcsolódó felméréseit, vizsgálatait, úgy mint a PISA (Programme for International Student Assessment, a PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), a TALIS (Teaching and Learning International Survey), valamint az ITEL (Innovative Teaching for Effective Learning). Emellett a műhely kitér az Eurydice hálózat munkájának bemutatására is Hatony Sára (OFI) előadásában, vagyis ismerteti a Hálózat munkáját, a futó és a közeljövőben várható projektjeit, valamint a legfontosabb tematikus kiadványait és adatszolgáltatásait.

7. A Pedagógiai Innovációk és Társadalmi Esélyek Kutatócsoport 2016. április 19-én szakmai műhely

A Pedagógiai Innovációk és Társadalmi Esélyek Kutatócsoport 2016. április 19-én a szakmai műhely tartott azzal a céllal, hogy bemutassa a hazai és a nemzetközi oktatási célú adatszolgáltatások legfontosabb jellemzőit, témaköreit. Így a műhely során bemutatásra került a KIR-STAT statisztikai célú adatgyűjtés („októberi statisztika”), valamint az UOE adatgyűjtés, amely az UNESCO, az OECD és az Eurostat közösen vezetett felmérése, továbbá az OECD INES (Indicators of Education Systems) keretein belüli adatszolgáltatási igényekre is. A műhely két előadójának Hagymásy Tündének (EMMI) és Széll Krisztiánnak (PITE) az előadásai itt tölthetők le. 

8. A neveléstudomány helye a tudományok rendszerében.

A tudomány természete, a neveléstudomány sajátosságai, interdiszciplinaritás címmel április 5-én közösen mutatta be kutatásait, projektjeit és szakmai munkáját  a Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport és a Pedagógiai Antropológia Kutatócsoport két vezetője, Németh András és Mészáros György.
A neveléstudomány tudományosságát többen megkérdőjelezik, vagy a tudományok között másodrangúként tekintenek rá. Ezen kívül átlátjuk tudományterületünk interdiszciplinaritását, ugyanakkor sajátosságait is kiemeljük a tudományok között. Fontos tehát, hogy reflektáljunk rá, mit jelent a tudomány jellege a diszciplínának, és hol a helye a tudományok között. 
Ez a szakmai alkalom lehetőséget adott arra, hogy tágabb tudományelméleti kontextusból indulva vitassuk meg ezeket a tudományunkat érintő égető és alapvető kérdéseket. A vitát és a beszélgetést bevezető előadások ezen a tudományelméleti alapvetésen túl a társadalomtudományok, és különösen az antropológia lehetséges hozzájárulására is kitértnek a neveléstudomány önértelmezésében.
Németh Andrásnak a  szakmai műhelyen bemutatott bevezető tudományelméleti előadásaMészáros György előadása, valamint további két hivatkozott tanulmány is letölthető és olvasható itt (Németh András és Heinz-Elmar Tenorth).

9. Az Iskolai Szervezet, Pedagógusok Tanulása és Képzése Kutatócsoport és a Pedagógiai Innovációk és Társadalmi Esélyek Kutatócsoport szakmai műhelyt tartott a pedagógiai hozzáadott érték témában.

Az oktatáseredményességi kutatásokban a tanári munka minőségét, az iskolák teljesítményét sok esetben a tanulók teszteredményeivel mérik. A teszteredmények elemzése során fontos szerepet kap az úgynevezett pedagógiai hozzáadott érték (PHÉ). A szakirodalomban számos eljárás található a hozzáadott érték típusú modellek (Value-added modeling, VAM) felépítésére, valamint a modellekben alkalmazott magyarázó változókra. A szakmai műhelybeszélgetés két vitaindító előadását Nahalka István oktatáskutató és Széll Krisztián tudományos segédmunkatárs tartotta.  

10.Pedagógusképzés kutatási katasztere 

Horváth H. Attila (Pedagógiai Antropológia Kutatócsoport) a Pedagógusképzés kutatási katasztere címmel tartott előadást.

11. Paksi Borbála (Pedagógiai Innovációk és Társadalmi Esélyek Kutatócsoport) előadása 

A TÁMOP-3.1.5./12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” kiemelt projekt keretében megvalósított A pedagógusok és pedagógusjelöltek pályamotivációinak vizsgálata és a pedagóguspálya megítélése az életpályamodell elemeivel összefüggésben keretében keletkezett adatok alapján készült el és került bemutatásra.

12. KIR – kutatói szemmel

Fehérvári Anikó a Pedagógiai Innovációk és Társadalmi Esélyek Kutatócsoport vezetője KIR – kutatói szemmel tartotta meg előadását.

13. A tudásmenedzsment és innováció az oktatásban

Halász Gábor és Kovács István Vilmos a tudásmenedzsment és innováció az oktatásban címen zajlott kutatásaik eredményeiről számolt be.

 NOIR  | tudásmenedzsment