Neveléstudomány MA

Neveléstudomány MA

Neveléstudomány MA

Neveléstudomány MA

A képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a közoktatásban és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói, alkalmazói és szakértői feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat a doktori képzés keretében folytassák. 

Az ideális jelentkező…

 • már rendelkezik hasonló vagy kapcsolódó tudományterületen megszerzett alapszakos végzettséggel,

 • tájékozott a neveléstudomány és a nevelés gyakorlatának világában, és ezen a területen szeretné magát tovább fejleszteni,

 • szervező, irányító, kutatói tevékenységgel kívánja segíteni a neveléstudomány és a köznevelés fejlődését,

 • pedagógiai stratégiai döntések megalapozójaként, programfejlesztőként elméleti és gyakorlati ismereteinek segítségével szeretne hozzájárulni a neveléstudomány és intézményei fejlődéséhez.

Specializációk

 • kora gyermekkor pedagógiája

 • felsőoktatás-pedagógia

 • intézményfejlesztés

 • kutató-elemző

 • színházi nevelés és színházpedagógia

A 2024-2025. tanévben az alábbi specializációkat hirdeti meg az Intézet:

 • kora gyermekkor pedagógiája
 • intézményfejlesztés (tekintettel arra, hogy a képzést a tudomány fejlődésével, a világ változásával összhangban, a hallgatói és munkaerőpiaci visszajelzésekre is tekintettel folyamatosan fejlesztjük, ezért az egyes specializációk tartalma is megújul; az intézményfejlesztés specializáción ez azzal is jár, hogy előreláthatóan új, „Oktatásmenedzsment és oktatásfejlesztés” névvel indul majd a szeptemberben kezdődő tanévben)

A belépéshez elfogadott szakok

 

Az Intézet nemzetközi kapcsoltairól itt tudsz tájékozódni.

Elhelyezkedési lehetőségek

 • kutató, elemző és fejlesztő különböző kutatóintézetekben,

 • referens és szakértő szakmai szolgáltatóknál, felnőttképző intézményeknél,

 • referens és szakértő a közigazgatásban, oktatásirányításban,

 • állami hivatalok, kutatóintézetek, magáncégek, kis- és nagyvállalatok, nonprofit szervezetek munkatársa,

 • színházak, megyei vagy városi agórák, művelődési központok munkatársa

Továbbtanulási lehetőségek

A neveléstudomány mesterképzési szakot végzettek továbbtanulhatnak a Neveléstudományi Doktori Iskolában.

A neveléstudomány MA képzés szakfelelős Dr. Fehérvári Anikó egyetemi tanár.