Doktori képzés

Doktori képzés

Doktori képzés

Az 1993 óta működő Neveléstudományi Doktori Iskola olyan pedagógiai  tudományos képzési programot kínál, amely  a szélesen értelmezett, interdiszciplináris neveléstudományok  elméleti és empirikus  fejlesztésére teszi képessé a hallgatókat;  erősíti a hazai oktatáspolitikai törekvések tudományos megalapozottságát  a neveléstudomány és határtudományai területén  jelentkező nemzetközi  trendekre építve.

A működő és körvonalazódó doktori programok a tudományterület változásaival, differenciálódásával,  a tudásalapú társadalomban felmerülő, neveléssel-oktatással összefüggő problémákkal  szembesítik a hallgatókat, és igényes kutatás-módszertani alapozással  készítik fel őket a választott részdiszciplína tudományos művelésére.