Tanárképzés

Tanárképzés

Tanárképzés

Tanárképzés a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara meghatározó bázisa a tanárképzésnek. A PPK Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetének oktatói biztosítják az ELTE tanárképzésének tanári felkészítéshez tartozó pszichológia-pedagógiai oktatását az egyetem négy karának tanár szakos hallgatói számára. A tanárképzés jelenleg a 2007-ben indult osztott képzésben BA és MA szinten és a 2013-ban indult osztatlan képzésen folyik.
Mind az osztott, mind az osztatlan képzési program pedagógiai–pszichológiai moduljának fejlesztése vizsgálatokra és alapelvekre építő fejlesztő tevékenység eredménye, s az Iskolapszichológia Tanszék és a Neveléstudományi Intézet összefogására épül. E fejlesztő tevékenység eredményeként elkészült képzési program az osztatlan képzés esetében az MRK Pedagógusképzési Bizottságának ajánlása formájában országosan meghatározó dokumentum lett.
A PPK által koordinált tanári felkészítéshez tartozó pszichológia-pedagógiai felkészülés tervezését a  képesítési követelmények szellemiségével összhangban egy olyan pedagógus ideál határozta meg, mely szerint a tanárképzés célja egy gyermek-, tanulóbarát, empatikus, toleráns, szociális problémákra nyitott, együttműködő, elmélyült pedagógiai és szaktárgyi tudással, alkalmazható gazdag tevékenységrepertoárral rendelkező, folyamatos fejlődésre képes pedagógus. Ha ennek az ideálnak a megvalósítása meggyőződésünk szerint élethosszig tartó folyamatos szakmai fejlődést feltételez, a képzés célja ezen szempontok mentén a fejlődés minél komplexebb segítése.

Tanárképzés a Neveléstudományi Intézetben
A képzésfejlesztés mellett a pedagóguskutatás műhelyei az ELTE Neveléstudományi Intézete, valamint az Intézetünkkel is együttműködő Iskolapszichológia és Tanárképzés Kutatócsoport. A Neveléstudományi Intézeten belül működő kutatócsoportok mindegyike részt vesz a képzés fejlesztésben, oktatásban és horizontálisan szerveződő témák kapcsán több kutatás is indult tanárképzés, pedagóguskutatás terén.
A pedagógusok munkája, az iskolai szervezet, valamint a képzés pontos megértésére szerveződött kutatási eredmények, írások a mai napig nélkülözhetetlen forrásai a pedagógusképzésnek, valamint megkerülhetetlen képzést támogató könyvek  is e műhelyben születtek.