Eredmények

 Szakmai beszámolók

Kvatitatív adatfelvétel
A háttértanulmányokból született publikációk
A kutatás első évében született háttértanulmányok
 • Vámos Ágnes, Kálmán Orsolya, Bajzáth Angéla, Rónay Zoltán, Rapos Nóra (2019): A pedagógusprofesszió és néhány más szakma professzionalizációja és folyamatos szakmai fejlődés modelljeik. Kézirat.
 • Rapos Nóra, Bükki Eszter, Gazdag Emma, Nagy Krisztina, Tókos Katalin (2019): A folyamatos szakmai fejlődés és tanulás elméleti modelljei és vizsgálatának lehetséges rendszere – egyéni szint. Kézirat.
 • Lénárd Sándor – Kovács Ivett – Tóth-Pjeczka Kata – Urbán Krisztián (2019). A folyamatos szakmai fejlődés vizsgálatának lehetséges módjai a szervezeti szinten. Kézirat.
 • Kopp Erika (2019): A pedagógusok tanulása és folyamatos szakmai fejlődése az oktatási rendszer szintjén. Kézirat. 
 • Czető Krisztina (2019): Eredményesség és folyamatos szakmai fejlődés és tanulás: A tanári eredményesség modelljei és az eredményesség értékelésének megközelítései. Kézirat. 
 • Szivak Judit – Fazekas Ágnes – Horváth László – Némethné Tóth Ágnes - Rónay Zoltán– Saád Judit – Salát Magdolna (2019): A pedagógusok szakmai fejlődését, tanulását meghatározó rendszerkörnyezet szabályozási környezetének elemzése. Kézirat.
 • Fehérvári Anikó – Fazekas Ágnes – Horváth László – Paksi Borbála – Széll Krisztián – Bükki Eszter (2019): Meglévő hazai és nemzetközi adatbázisok áttekintése, másodelemzése. Kézirat.
 • Fazekas Ágnes – Horváth László (2019): Pedagógusok folyamatos fejlődése másodelemzések alapján. Kézirat.
 • Szabó Lilla – Ei Phyu Chaw – Myo Sandar – Aye Aye Myint Lay – Ei Phyoe Maung – Moses Njenga (2019): Módszertani trendek a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének kutatásában. Összefoglaló. Kézirat.
Konferenciaelőadások
 • Rapos Nóra (2019): MoTeL projekt – A pedagógusok szakmai fejlődésének és tanulásának megújuló értelmezése. Szombathely, 2019. június 06. Konferencia előadás. http://mek.oszk.hu/19400/19447/19447.pdf
 • Rónay Zoltán: (2019): Elmélet és gyakorlat - Jogi alapelvek érvényesülése a tanügyigazgatás szabályozásában. MSZT Oktatásszociológiai Szakosztály, 2019. május 9. Konferencia előadás. https://youtu.be/sR7n4vPrX34

A 2019. november 7-9-én Pécsett megrendezett Országos Neveléstudományi Konferencián a “Pedagógusok szakmai fejlődésének és tanulásának komplex értelmezése és megújuló vizsgálati lehetőségei” c. szimpózium keretében bemutatott előadások (http://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/onk2019_absztraktkotet.pdf, 298-303. o.): 

 • A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése és tanulása – egyénből személy (Rapos Nóra, Tókos Katalin, Bükki Eszter, Gazdag Emma, Nagy Krisztina)
 • A pedagógusok szakmai fejlődése és tanulása a szervezet és rendszer szintjén (Lénárd Sándor, Kopp Erika, Kovács Ivett, Urbán Krisztián, Tóth-Pjeczka Katalin)
 • A pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása a hazai szabályozási rendszerben  (Szivák Judit, Rónay Zoltán, Horváth László, Fazekas Ágnes, Salát Magdolna, Saád Judit)
 • Pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének egyéni és szervezeti összefüggéseinek empirikus vizsgálata (Fazekas Ágnes, Horváth László)

A 2020. november 5-7-én online megrendezett Országos Neveléstudományi Konferencián (http://onk.hu/2020/?pid=program/reszletes_program&n=3 394. és 152. o.):

 • A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének és tanulásának komplex kutatási megközelítése (Halász Gábor, Rapos Nóra, Fehérvári Anikó, Szivák Judit, Tókos Katalin, Bükki Eszter) a “Hazai szakmai műhelyek kutatási megközelítései a pedagógusok szakmai fejlődéséről és tanulásáról” c. szimpóziumon keretében 
 • A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének elméleti keretrendszere (AFM) a TALIS 2018 megállapításai tükrében (Némethné Tóth Ágnes)