Produktumok, letölthető dokumentumok

A kutatást bemutató anyagok
Szerző Cím Link Évszám
Fazekas Ágnes, Halász Gábor The emergence and diffusion of local innovations and their systemic impact in the education sector. Research proposal - Az intézményi szintű innovációk szerepe az oktatási rendszerek fejlődésében  PDF  
Fazekas Ágnes, Halász Gábor, Horváth László A helyi innovációk keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása az oktatási ágazatban (Az „Innova” kutatás) PPTM  

 

Innova esettanulmányok
Szerző Cím Link Évszám
Erdei Luca,Halász Gábor  „Építsük be az új technológiákat a mindennapokba”. Esettanulmány a „Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma” innovációs folyamatairól. PDF 2017
Fazekas Ágnes – Halász Gábor  "Csak tanulni szerető pedagógusokkal lehet...". Innovációs folyamatok a Kispesti Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. PDF 2018
Horváth László – Hajdú Nikolett „Hatvan munkaóra egy kattintással”- Esettanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetének innovációs folyamatairól. PDF 2018
Horváth László – Győrik Petra  „Látni a fától az erdőt” - Esettanulmány a Széchenyi István Egyetem Tanár- és Tanítóképző Tanszékének innovációs folyamatairól.  PDF 2018
Balázs Éva - Lénárd Sándor  Tanuló szakmai közösség kialakulása. Innovációs folyamatok a tiszaföldvári Vadárvácska Óvodában.  PDF 2018
Fazekas Ágnes-Halász Gábor „A gyakorlatunk a legnagyobb muníciónk”, Innovációs folyamatok a ferencvárosi Molnár Ferenc iskolában, 2019 PDF 2019
Horváth László-Nagy-Rádli Dalma "Nem a gép tartalma a fontos, hanem az, aki előtte van"- Esettanulmány az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karának innovációs folyamatairól, 2019 PDF 2019

 

Beszámolók

Innova kutatás- Időközi beszámoló (2018.02.01-2019.01.31.)

PDF

2019

Innova kutatás - Időközi beszámoló (2017. 02. 01. -2018. 01. 31.)

PDF

2018

Innova kutatás - Időközi beszámoló (2016. 02. 01. -2017. 01. 31.)

PDF

2017

 

Elméleti és adatelemző tanulmányok
Szerző Cím Link Évszám
Fazekas Ágnes - Halász Gábor Az oktatási innovációk világa. A tanulásszervezést érintő innovációk specifikumainak áttekintése PDF 2016
Halász Gábor Innováció az oktatásban és a közszférában. A közszférára és az oktatási ágazatra jellemző innovációs folyamatok feltárása PDF 2016
Halász Gábor School-university partnership for effective teacher learning PDF 2016
Halász Gábor Oktatási innovációk keletkezése és terjedése. Az iskolai innovációs és fejlesztő folyamatok kritikai elemzése. PDF 2016
Horváth László Az oktatási innovációk terjedése modelljeinek bemutatása PDF 2016
Horváth László Az innováció-kutatás általános tudáshátterének áttekintése PDF 2016
Horváth László Az oktatási innovációk születését és terjedését meghatározó feltételek bemutatása. PDF 2016
Horváth László Az oktatási innovációk komplex rendszerként való értelmezése PDF 2017
Halász Gábor - Horváth László Innováció az oktatásban. Szintézistanulmány PDF 2017
Helena Kovacs The challenge of innovation: Elements that make a difference in Hungarian context PDF 2017
Fazekas Ágnes – Halász Gábor – Horváth László – Sági Matild Az oktatási innovációs folyamatok elemzése meglévő adatbázisok másodelemzésével PDF 2018
Halász Gábor Bevezető a Neveléstudomány innovációs tematikus számához (1.rész) Link 2017
Horváth László A szervezeti tanulás és az innováció összefüggései a magyar oktatási rendszer alrendszereiben Link 2017
Fazekas Ágnes, Halász Gábor és Horváth László Innováció az oktatásban: az Innova kutatás elméleti-fogalmi keretei Link 2017
Halász Gábor Innovációs folyamatok a magyar oktatási rendszerben PDF 2018
Nagy-Rádli Dalma Innovációs folyamatok a magyar oktatási rendszerben - Összefoglaló gyorsjelentés az Innova kutatás első adatfelvételének eredményeiről PDF 2018
Horváth László A nemzetközi mobilitási és partnerségi programokban résztvevő köznevelési intézmények jellemzői az Innova kutatás adatai alapján PDF 2018
Széll Krisztián Innováció a református iskolákban. Leíró és összehasonlító elemzés az az ELTE PPK Neveléstudományi. Intézet Innova kutatása alapján PDF 2017
Halász Gábor Measuring innovation in education: The outcomes of a national education sector innovation survey Link 2018
Halász Gábor Measuring innovation in education with a special focus on the impact of organisational characteristics 2018 PDF 2018
Nagy-Rádli Dalma - Szarka-Bögös Réka Innovációs folyamatok a magyar oktatási rendszerben. Összefoglaló gyorsjelentés az Innova kutatás második adatfelvételének szervezeti és egyéni szintű eredményeiről PDF 2019
Halász Gábor Innováció a magyar oktatási rendszerben: a magyar oktatási rendszer innovációs képességének és aktivitásának általános értékelése az Innova kutatás adatai alapján   2019
Horváth László Innováció és szervezeti tanulás komplex összefüggésrendszere a felsőoktatásban   2019
Horváth László Az oktatási innovációk keletkezésének és terjedésének sajátosságai az alapítványi- és magániskolák esetében. In: Dobos Orsolya (szerk.) Lehet más az iskola? Tanulmányok és beszélgetések a magániskolák jelenéről és jövőjéről Link 2019

 

Előadások

Szerző

Cím

Link

Évszám

Halász Gábor

"Aperitif" - Innovációs potenciál az Arany János Kollégiumi és Kollégiumi Szakiskolai Programba programban

PPT

2017

Halász Gábor

Higher education in the innovation society: Central European perspectives, University values for today: Central European perspectives and challenges

PPT

2017

Halász Gábor

Measuring innovation in education: the outcomes of a national education sector innovation survey

PPT

2017

Halász Gábor

Az intézményi pedagógiai innováció

PPT

2017

Halász Gábor

The nature of innovation in education

PPT

2017

Halász Gábor

Intézményi szintű oktatási innovációk Magyarországon: az óvodáktól a doktori iskolákig. HUCER konferencia előadás

PPSM

2017

Budainé Gulyás Gabriella

"Aperitif" - A közoktatási innovációk unikuma

PDF

2017

Széll Krisztián

Innováció és eredményesség az alacsony státuszú iskolákban

PDF

2017

Balázs Éva - Lénárd Sándor

Szervezet, vezetés és innováció a közoktatásban

PDF

2017

Horváth László - Nagy-Rádli Dalma

Innováció a magyar felsőoktatásban

PDF

2017

Kálmán Orsolya - Kovács István Vilmos

A tanulás-tanítás innovatív esetei a hazai felsőoktatásban

PDF

2017

Horváth László

Szervezeti tanulás és innováció a magyar felsőoktatásban. HUCER konferencia előadás

PDF

2017

Széll Krisztián

Innováció és eredményesség eltérő státuszú iskolákban. HUCER konferencia előadás

PDF

2017

 

Horváth László

Organisational Learning Culture in Hungarian Higher Education Institutions

PPTX

2018

Horváth László és Kálmán Orsolya

Innovative ways of supporting and developing teaching and learning in Hungarian higher education

PPTX

2018

Halász Gábor Innovatív iskola.  Megújuló Oktatás Konferencia Lillafüred PPTX 2018
Halász Gábor Synergy model. Creating innovative education environment. Open innovation forum Moscow PPTX 2018
Halász Gábor Measuring innovation in education:individual behaviour and its organisational environment, Institute of Education, National Research University Higher School of Economics, Moscow PPTX 2018
Halász Gábor Measuring innovation in education with a special focus on the impact of organisational characteristics. European Conference on Educational Research, Bolzano PPTX 2018
Halász Gábor A tanulás terei. Új pedagógiák terei, új terek pedagógiái szakmai konferencia Piarista Tartományfőnökség PPTX 2018
Halász Gábor Nemzetközi kitekintés a korai iskolaelhagyás kezelésére, Sonkád PPTX 2018
Halász Gábor Survey of innovation in education in Hungary, OECD conference on “Innovation in education: What has changed in the classroom in the past decade?”, Paris PPT 2019
Halász Gábor Measuring innovation in education, 17. Pedagógiai Értékelési Konferencia 17th Educational Assessment Conference Szeged PPTX 2019
Halász Gábor Innovációs folyamatok a magyar iskolákban.  Mesterpedagógusok V. Szabadegyeteme
Sonkád
PPTX 2019
Halász Gábor Teacher learning and innovation. The 2nd Belt and Road Education Dialogue, Beijing   2018
Halász Gábor Measuring innovation in education – outcomes of an education sector innovation survey in Hungary. “Belt and Road” Education and Regional Development Seminar. Xining, China, July 13-14, 2019 PPTX 2019
Fazekas Ágnes, Pálvölgyi Lajos, Saád Judit Hallgatói partnerség a felsőoktatási innovációkban, Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs PPTX 2019
Gábor, Halász Innovation in education. EMINENT 2019 Enabling innovation culture at the whole school level, Warsaw, Poland 6-7 November PPTX 2019
Pálvölgyi Lajos Diginnováció az oktatásban:az iskolai digitalizáció és innováció érettségi modelljei,Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs PDF 2019
Fazekas Ágnes, Horváth László Pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének egyéni és szervezeti összefüggései, Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs PDF 2019

 

Nemzetközi esettanulmányok
Szerző Cím Link Dátum
Halász Gábor „A Stúdió Iskola”. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról PDF 2016
Halász Gábor „Átfordított tanulás”. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról PDF 2016
Horváth László A lüneburgi Leuphana Egyetem, mint innovatív vállalkozó egyetemi modell és kialakulásának felsőoktatási változásmenedzsment folyamata. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról PDF 2016
Keczer Gabriella Vállalkozás-ösztönzés a Twente Egyetemen: a Temporary Entrepreneurial Positions program. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról PDF 2016
Helena Kovacs STEP. The Stanford Teacher Education Programme PDF 2016
Pálvölgyi Krisztián Tuning Educational Structures in Europe. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról PDF 2016
Tóth Teréz EL Sistema - a venezuelai szociális és zenei nevelési modell keletkezése, terjedése és nemzetközivé válása. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról PDF 2016
Varga Attila A miljonare.no és a sustain.no rendszerek. Esettanulmány egy nemzeti innovációs kezdeményezés nemzetközivé tételének kísérletéről PDF 2016
Rigó-Ditzendy Orsolya A tanárok fejlesztésén alapuló oktatási reformprogram Kaliforniában: A Csendes óceán parti Innovációs Hálózat Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról DOCX 2017
Verderber Éva A New York City Leadership Academy, Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról PDF 2017
Erdei Luca Alexa Az International Master in Adult Education for Social Change mesterképzési program, mint képzési innováció bemutatása. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról PDF 2017

 

Egyéb dokumentumok
Szerző Cím Link Évszám
  The analytical framework of the Innova survey.  PDF 2016
  Innova kutatás első adatfelvétel-kérdőív PDF 2016
  Innova kutatás második adatfelvétel szervezeti szintű kérdőív PDF  
  Innova kutatás második adatfelvétel egyéni szintű kérdőív PDF  
  International case study collection – the outline of analysis PDF 2016
  Az Innova kutatás keretei között tervezett adatfelvétel elméleti modelljének elemei PDF 2016
  Az Innova kutatás keretein belül tervezett esettanulmányok készítéséhez használt esettanulmány-protokoll PDF 2017
  Innova kutatás - Időközi beszámoló  PDF 2017. 02. 01. -2018. 01. 31.)
 

 

Ismertetések
Szerző Cím Link Dátum
Bükki Eszter Az oktatási innovációk léptékváltása: elméleti modellek és esettanulmányok Szingapúrból és a világ más tájairól PDF 2017
Rigó-Ditzendy Orsolya Merre tovább, oktatás? Az innovációk szerepe és jelenlegi helyzete PDF 2017
Tóth Teréz A valóság modelljei innovációs folyamatokban PDF 2018